Toertochten

Midweekroeien is binnen de KNRB een onderdeel van de breedtesport (alles wat geen topsport is) en heeft als doel op doordeweekse dagen roeiers bij elkaar te brengen en in een sportieve en prettige sfeer te laten roeien. Dit kan plaatsvinden binnen de eigen vereniging of via een verzoek of uitnodiging bij een andere vereniging.

Midweek roeien bij Daventria
De IJssel is een rivier om trots op te zijn. Nederland heeft nog veel meer mooi roeiwater. Daarom organiseert de Commissie Midweek roeien (MWR) van Daventria ieder jaar tochten in het hele land.
Midweek roeien heeft als doel op doordeweekse dagen roeiers bij elkaar te brengen om elders in het land roeiwater te verkennen. Iedereen met de vereiste roei- en stuurvaardigheden kan meedoen. Vanaf maart tot november is er bijna elke maand een tocht.

Met gehuurde boten (C2+, C4+ of wherry) worden tochten van zo’n 30 km lang in een rustig tempo geroeid, er wordt regelmatig van stuurman gewisseld en er wordt voldoende gestopt om te rusten en te eten.

Vereisten
2e klas roeien.
Deelname aan deze toertochten staat open voor alle leden van Daventria.
Voorwaarde is dat er voldoende ervaring en conditie in de boten aanwezig kan zijn en we streven ernaar dat iedereen kan roeien.
IJsselbevoegdheid sturen is wenselijk, niet verplicht.

Inschrijven
Vanaf circa 4 weken voor een toertocht wordt de inschrijving via de agenda, de website en zo mogelijk de "gele mail" en de Bellnote bekend gemaakt De inschrijving kan via “Mijn Daventria" op de website. Bij de inschrijving geef je aan onder welke naam de storting van het geld zal plaatsvinden, indien deze naam afwijkt van je naam op de ledenlijst. Verder moet het inschrijfgeld direct worden voldaan. Dus niet betaald: niet ingeschreven! Je krijgt een korte bevestiging dat je aanmeldingsmail ontvangen is.

Betaling
Betaling van het inschrijfgeld kan op rekeningnummer NL81.INGB.0006478259 t.n.v. Roei- en Zeilvereniging Daventria. Vermeld s.v.p. bij de betaling de naam van de tocht. In de prijs van de toertocht zijn zowel botenhuur als vervoerskosten begrepen.

Afzeggen
Bij afzegging kun je niet zelf voor een vervanger zorgen. Wanneer je afzegt in de periode tot 1 week vóór de tocht, krijg je het inschrijfgeld terug onder aftrek van € 2,50 administratiekosten. Wanneer je afzegt binnen 1 week voorafgaande aan de tocht, kan de betaling niet meer ongedaan worden gemaakt; het inschrijfgeld komt dan ten goede aan de kas van de commissie. In bijzondere gevallen kan de commissie afwijkend beslissen. Zij die op de reservelijst van een tocht staan en voor wie, ook op het laatste moment, geen plaats beschikbaar is, krijgen het inschrijfgeld terug.

Indeling
Je geeft je individueel op en de commissie zorgt voor de bootindeling. Wij registreren de opgave voor toertochten op volgorde van de inschrijving bij "mijn Daventria" en de betaling van het inschrijfgeld. Degene die hebben ingeschreven, maar ‘boventallig’ zijn, worden op de reservelijst geplaatst. Zij ontvangen wel de e-mail met de definitieve organisatie van de tocht. De ervaring leert dat soms nog op het laatste moment afgezegd wordt. ‘Boventalligen’ kunnen dan mogelijk toch deelnemen.

Definitieve organisatie van de tocht
Ongeveer een week vóór de tocht ontvangen alle inschrijvers en ‘reservisten’ een mail met laatste informatie over de tocht.

Vervoer
De commissie regelt chauffeurs en auto’s voor het vervoer. De chauffeurs ontvangen een vergoeding op basis van gereden kilometers. Het vertrek is vanaf het Daventria Botenhuis aan de Rembrandtkade in Deventer.

Wat neem je mee: we raden aan het volgende mee te nemen:

  • Roeikleding, regenjack
  • Zwemvest (niet verplicht)
  • Handdoek enz.
  • Lunchpakket en drinken
  • Geld voor koffie e.d. en voor (indien afgesproken) avondeten.
  • Programma
  • Het programma wordt bekend gemaakt in de grijze kolom bij midweek roeien.

Landelijk is er ook een Midweekroeiorganistatie van de KNRB
Midweek roeien is binnen de KNRB een onderdeel van de breedtesport (alles wat geen topsport is) en heeft als doel op doordeweekse dagen roeiers bij elkaar te brengen en in een sportieve en prettige sfeer te laten roeien. Dit kan plaatsvinden binnen de eigen vereniging of via een verzoek of uitnodiging bij een andere vereniging.
Kijk op de site https://roeievenementen.knrb.nl voor de agenda