Midweekroeien bij Daventria

De commissie MWR coördineert activiteiten, luistert naar wat er leeft binnen de vereniging op doordeweekse dagen, behartigt de belangen van midweekroeiers bij het bestuur en neemt zo nodig initiatieven. Dit alles heeft tot doel midweekroeiers door het jaar heen een plezierig, veilig en verantwoord roei-jaar te bieden.

Om continuïteit te waarborgen en opgebouwde kennis en ervaring niet verloren te laten gaan, bestaat de Cie MWR uit vier personen met elk hun eigen aandachtspunten zoals de organisatie van toertochten, secretariële, financiële taken en contacten met de Cie Coaching en Opleiding. Elk jaar treedt één persoon af en komt er een nieuwe bij. Dat geeft steeds een nieuwe impuls, het werk wordt beter verdeeld en de betreffende mensen zijn vier jaar actief.

Inloopuren
Op maandag ochtend van 10-12 uur is er inloop roeien. Ieder lid is welkom. Voor een goede gang van zaken voor, tijdens en na het roeien is de coördinator verantwoordelijk. De coördinator is Herman Ouderkerk ism Jacques Eymans. Wil je een keer mee komen roeien, loop dan vooral binnen.

Toertochten
De MWR-commissie organiseert een aantal activiteiten en tochten, waaronder:

  • Opening van het MWR-seizoen in februari/maart met een roeitocht bij een buurvereniging, Veenoordplas of muur.  Na afloop is er tijd voor “een eenvoudige doch voedzame maaltijd’.
  • Een aantal tochten bij gastverenigingen in den lande. Zie de website en de agenda.
  • Faciliteren van bv. Hemelvaarttocht, Mosterdtocht etc. Ook het ontvangen van gasten die bij Daventria willen roeien behoort bij de activiteiten.
  • Afsluiting van het MWR-seizoen in oktober met een roeitocht op de IJssel. Na afloop borrelen en een snertmaaltijd.

Contacten
De MWR-commissie onderhoudt contacten met:

  • Het bestuur van Daventria
  • Commissie Coaching en Opleiding
  • Landelijke KNRV-commissie voor het midweek roeien.