Info zij-instromers

Leuk dat jij als zij-instromer (zo noemen we mensen die al roei-ervaring hebben) interesse hebt om lid te worden van Daventria. Op deze pagina vind je informatie om je op weg te helpen binnen onze vereniging.

Wanneer je wilt gaan roeien bij Daventria, kijk dan eerst onder lidmaatschap voor informatie over de verschillende lidmaatschapsvormen en de contributie, daar vind je ook de link naar het belangstellingsformulier waarmee je aangeeft dat je lid wilt worden. Als zij-instromer wordt je automatisch kennismakingslid, als je na 8 weken lid wilt blijven wordt het kenningsmakingslidmaatschap automatisch overgezet naar een regulier lidmaatschap.

Na aanmelding ontvang je een inlogcode waarmee je toegang tot de ledensite en het afschrijfsysteem van Daventria hebt.

Er zijn roeiers/ploegen van allerlei verschillende niveaus, leeftijden en met verschillende ambities bij Daventria. Natuurlijk is skiffen ook een optie, maar met een ploeg vind je gemakkelijker je weg op de vereniging. Alleen rest dan de vraag: ‘Hoe kom je bij een ploeg?’  Hiervoor hebben we de ‘roeimakelaar’.
Na aanmelding maakt de roeimakelaar een afspraak met je voor een rondleiding en eerste kennismaking met de vereniging. Hij /zij begeleidt je gedurende de eerste periode, bekijkt het roeiniveau en zoekt in overleg met jou naar passende ploegen of inloopgroep. Verder geeft hij uitleg over de roeibevoegdheden en de verschillende examens die er zijn, de volgorde van de examens,  de bijbehorende eisen en de wijze van aanmelding. De roeimakelaar is bevoegd het ‘basisexamen’ voor havenbevoegdheid (ook wel het derdeklas examen) af te nemen waardoor jij als zijinstromer zelfstandig een boot kan afschrijven.

Behalve roei-examens zijn ook stuurexamens verplicht bij Daventria. Ook hierover zal de roeimakelaar je informeren. Sturen/roeien op de IJssel vraagt speciale vaardigheden. Om te roeien op de IJssel is een tweede klas bevoegdheid vereist, waarna je met een ervaren roeier mee kunt gaan, zodat je niet in je eentje voor onverwachte situaties komt te staan. Na het afleggen van het IJssel-roeiexamen kun je zelfstandig de IJssel op, alhoewel wij altijd adviseren dit niet in je eentje te doen.

Sturen op de IJssel vraagt door stroming en scheepvaart ook de nodige kennis/ervaring. Deze kun je opdoen door mee te gaan met ploegen die een stuur willen opleiden. Deze ploegen staan vermeld op de website. Alle praktische zaken, regels, eisen, tips staan in het 'Gele Boekje' maar stel gerust ook vragen aan de roeimakelaar, andere leden etc.

Wil je eerst een oriënterend gesprek of aanvullende informatie: stuur een mail naar roeimakelaar@daventria.com voor het maken van een afspraak.

We wensen je veel roeiplezier bij Daventria !