Lidmaatschap

Wanneer je roei-ervaring hebt, kun je direct een lidmaatschap aangaan. Wil je Daventria eerst eens verkennen, dan kun je een paar keer als introducee met een lid mee of je inschrijven voor een kennismakingslidmaatschap van twee maanden. Bevalt het, dan kun je het kennismakingslidmaatschap daarna omzetten in een regulier lidmaatschap. Meer informatie voor nieuwe leden met ervaring vind je op de pagina voor zij-instromers.

Als je geen roei-ervaring hebt, moet je eerst de beginnerscursus volgen. Informatie over deze cursus vind je op de pagina Beginnerscursus.

Je kunt je aanmelden via het belangstellingsformulier in Mijn Daventria.

Voordat je besluit lid te worden, dien je je op de hoogte te stellen van de verschuldigde contributie. De bedragen in het overzicht gelden voor een volledig jaar. Nieuwe leden die na 1 januari lid worden, betalen een evenredig gedeelte van de contributie, bij de berekening waarvan een gedeelte van een maand als een volledige maand wordt meegerekend.

Het lidmaatschap kan alleen per kalenderjaar worden opgezegd. De opzegging dient dan schriftelijk voor 1 november door de secretaris te zijn ontvangen. Voor leden die gaan studeren of afstuderen bestaat tevens de mogelijkheid hun lidmaatschap per 1 juli op te zeggen; deze moet dan wel op 1 juni bij het secretariaat binnen zijn.

Voor vragen over het roeien of het lidmaatschap kan je terecht bij het secretariaat

Contributies 2024:

Seniorenlidmaatschap:
€ 389 per kalenderjaar
Jeugdlidmaatschap (12 t/m 18 jaar, peildatum 1 januari):
€ 275 per kalenderjaar
Studentlidmaatschap (op vertoon inschrijving studie):
€ 275,00 per studiejaar, 1 september – 30 augustus
Gezinslidmaatschap:
€ 986,00 per kalenderjaar

Incasso van de contributie geschiedt dan in 4 gelijke delen, te weten op eind februari, mei, augustus en november.

Beginnerscursus
Tweemaal per week gedurende 8 weken onder begeleiding van ervaren instructeurs
Senioren € 189
Student € 107 (op vertoon inschrijving studie, incl. kennismaking t/m augustus)
Jeugd € 69 (12 t/m 18 jaar, peildatum 1 januari)

Proeflidmaatschap 8 weken, geen contributie:
Inschrijfgeld Senioren € 88,00
Inschrijfgeld Jeugd/Student € 62

Indoortraining (november t/m maart):
Senioren € 71
jeugd € 39

Donateurs betalen minimaal € 55

Voor het in stand houden van de vloot is er onder andere het 'Botenfonds', waarvoor vrijwillige bijdragen altijd welkom zijn.

Algemeen rekeningnummer R&ZV Daventria
NL86 INGB 0000 8044 45

Roeien met korting via Rechtop
Rechtop! is een project met als doel Meedoen. Meedoen als inwoner of als organisatie in Deventer. Meedoen met wat Deventer allemaal te bieden heeft.
Sporten is leuk, ontspannend en sociaal. Maar het kost ook geld! Met Rechtop! kun je met korting terecht bij ruim 70 verenigingen die meedoen aan de Rechtop!-regeling. Zo ook bij Roei- en Zeilvereniging Daventria.

Via de regeling kunt u korting krijgen om deel te nemen aan activiteiten. Voor nadere informatie kunt u naar het kantoor van Rechtop gaan, gelegen aan Ceintuurbaan 111 te Deventer. Raadpleeg ook even de site: www.rechtop.nu.

Komt u in aanmerking voor de regeling dan krijgt u een formulier mee. Dat formulier kunt u inleveren bij de penningmeester (bakje in de bestuurskamer). De penningmeester verrekent de bijdrage dan met de contributie of beginnerscursus.