Bezoekers en introducées bij Daventria

Stel, je wilt je vriendje, je buurvrouw, je neef of wie dan ook een keer meenemen. Kan dat eigenlijk? Natuurlijk, Daventria is een vereniging waar we graag iedereen welkom heten. Er zijn wel een paar spelregels waar je je aan moet houden.

Degene die je meeneemt kan roeien
Bespreek samen hoe goed jouw introducée kan roeien en wat verantwoord is. Zoek samen het juiste boottype uit en bedenk samen of je op de IJssel wilt.

In ieder geval: niet in een skiff de IJssel op met iemand die deze rivier niet kent. Een keer mee in een ploeg: als voldoende ploegleden IJsselbevoegd zijn en het boottype past bij de roeivaardigheid van jouw introducée: geen probleem. Zorg wel dat er iemand van Daventria op de stuurplek zit.
Als overbodige opmerking: dit heb je natuurlijk wel met de mede-roeiers overlegd.

Bezoekende roeiverenigingen: zijn ook altijd welkom. Als verenigingen hun eigen materiaal meenemen en ons vlot alleen willen gebruiken om te water te gaan of aan te leggen: dit is natuurlijk mogelijk. Wil een bezoekende vereniging gebruik maken van ons materiaal: dit is onder voorwaarden ook mogelijk. Om op de IJssel te roeien hebben ze minimaal een stuur van Daventria nodig en bij voorkeur enige ervaring in het roeien op een (stromende) rivier. Neem hiervoor contact op met het bestuur (commat@daventria.com of comroei@daventria.com)

Degene die je meeneemt kan niet roeien
Een rondleiding in het botenhuis en even op de ergometer mag en kan altijd, wellicht wordt jouw introducée wel zo enthousiast dat een beginnerscursus een optie is.

Mee in de boot? Bespreek dit goed door met jouw ploeg: wat willen de overige ploegleden wel en niet. De kans bestaat dat zij dit niet zien zitten. In een gladde boot? Nee, maar wel in een C-boot.

De IJssel op: in geen geval.

Een keertje een skiff uitproberen: alleen bij rustig water en als het sowieso skiff-weer is (watertemperatuur!). Bedenk wel dat dit voor jouw introducée neerkomt op een allereerste beginnersles: een skiff is spannend en wiebelig. Hou hier dus rekening mee en verwacht niet dat hij of zij gelijk naar het andere eind van de haven skifft (of zelfs los van het vlot durft). Schijf dan alleen een boot af die in het afschrijfsysteem de aanduiding “oefenboot” heeft. Deze zijn speciaal geselecteerd voor beginners.

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je iemand iedere week een keer meeneemt, daarom de volgende regels nog even

  • Ieder lid mag 4x per jaar een introducée meenemen
  • Iedere introducée mag 2x geïntroduceerd worden. Daarna is een kennismakingslidmaatschap of een beginnerscursus natuurlijk dé manier om vaker bij Daventria te komen.
  • Meld altijd even bij de comroei (comroei@daventria.com) wie je meeneemt en wat jullie gaan doen. Niet om toestemming te vragen, maar zodat we in geval van nood weten wie er van ons materiaal gebruik maakt.