Archief

Een virtuele Tromp Boat Races!

Helaas kunnen we elkaar het weekend van 17/18 oktober niet op het water ontmoeten. Maar om de trainingsinspanning toch in een resultaat om te zetten, gaan we, in samenwerking met Time Team, een virtuele Tromp Boat Races organiseren!

Corona update 16 oktober

Als bestuur vinden wij de gezondheid van onze leden en familie van groot belang. Tegelijk vinden wij het fijn als iedereen zoveel mogelijk kan blijven roeien. Ook nu de regels zijn aangescherpt. Wij volgen de recentste regels van het Rijk van 13 oktober en hebben die vertaald naar onze vereniging. In bijgaand protocol kunnen jullie precies lezen wat er kan en wat er niet kan. Lees svp dit protocol! We geven ruimte, best veel eigenlijk, maar we zoeken bewust niet de grenzen op, het gaat immers om de gezondheid van ons allemaal.

Corona update 14 oktober

Op dinsdag 13 oktober, hebben minister-president Rutte en minister de Jonge een persconferentie gegeven. In deze persconferentie zijn nieuwe landelijke maatregelen afgekondigd die nodig zijn om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De maatregelen zijn erop gericht om de kans op grote drukte en aantal sociale contactmomenten tussen mensen te beperken.

Indoortraining Daventria

In nauw overleg met sportbedrijf Deventer is het protocol indoor ook onder de nieuwe maatregelen van 13 oktober nog van kracht. De indoor gaat dus wel door! Je kunt je nog inschrijven.

Op woensdag 4 november start de jaarlijkse indoortraining weer onder bezielende leiding van Gilles Rattink en Laurens de Caluwé. Zoals ieder jaar wordt een gevarieerd programma aangeboden, dus mocht je niet goed zijn in opdrukken, geen zorgen er zijn ook genoeg andere oefeningen. Uiteraard zorgen we voor adequate begeleiding en wordt er rekening gehouden rekening met een eventueel blessureverleden. Ten gevolge van de corona maatregelen zal dit seizoen niet uit een circuittraining bestaan maar uit individuele oefeningen op een vaste, eigen plek in de zaal. Zoals bekend zorgt de leuke en gezellige sfeer in de groepen ervoor dat je je zeker geroepen voelt om iedere woensdag weer naar de training te komen.

Corona update 30 september

Nieuwe maatregelen i.v.m. corona maken dat we de zojuist versoepelde maatregelen voor de bovenverdieping weer moeten terugdraaien.Sportkantines moeten gesloten worden. Dit gaan we dan ook per direct terugdraaien. Het Salon is dus vanaf nu weer gesloten.

We houden de kleedkamers beperkt open vanwege kou en nattigheid. Maak er dus alleen gebruik van wanneer je na de outing doorweekt of koud bent, anders liever niet!

Kopijstop Bellnote zaterdag 10 oktober

Graag maakt de redactie van de Bellnote een mooi herfstnummer voor én met de  leden. Het vorige nummer was aan de dunne kant. We beleven blijkbaar niet zoveel. Gelukkig is er weer een roeiwedstrijd bij onze vrienden van Amycus, is een onderlinge wedstrijd gehouden en hebben leden deelgenomen aan tochten. Daarom is onze verwachting hoog gespannen en hopen wij op mooie verslagen van deze en andere activiteiten. Stuur royaal in - uiterlijk 10 oktober naar bellnote@daventria.com.

Coaching Skiffhead 2021

Eerste editie Lingemarathon

Roeivereniging Leerdam liet zich niet weerhouden om in deze tijden van Corona een nieuwe roeimarathon te organiseren. Zaterdag 19 september werd voor de eerste keer de Lingemarathon geroeid. Een roeiwedstrijd over een afstand van 57 km  en onderdeel van het marathonroeiklassement. Na de Coppelstock en Mastenbroek de derde roeimarathon die geroeid kon worden dit jaar.  Geheel Coronaproef met 16 teams, elke team een eigen plekje op het grote grasveld bij de roeivereniging en een foodtruck voor de koffie met appelgebak voor de wedstrijd en het bier na afloop. 

Corona update 23 september

update 25 september
Goed nieuws! Vanaf ​woensdag​ ​23 ​september​ gaan we de kleedkamers en het salon weer beperkt openstellen. Dit is wenselijk omdat het kouder gaat worden en misschien ook natter. Maar het is wel van groot belang dat we hierdoor geen besmettingsgevaar gaan lopen. Daarom hebben we een protocol gemaakt waar we ons met zijn allen aan moeten houden. Doe dat en spreek ook anderen erop aan als dat nodig is. In de bijlage staat het protocol, lees het svp goed.

Ploegcoaching najaar 2020

Na een succesvol begin van de ploegcoaching in vorig seizoen werd de continuïteit begin 2020 geplaagd door storm, hoog water en corona. Maar we gaan het opnieuw proberen. Voor dit najaar zijn de vrijdagen en 3 zondagen hiervoor beschikbaar. Wil je als ploeg  je techniek op peil houden, verbeteren of misschien heb je wel wedstrijdambitie voor 2021 dan is het nu je kans.

Pagina's