Archief

? M1X, D4X+, stuurboord, riemen, blik...

De KNRB legt het uit:

Aanpassing Mijn Daventria

Sinds afgelopen weekend is Mijn Daventria aangepast. Inschrijven voor activiteiten, afschrijven etc. gaat nu los van de hoofdpagina. Binnen het inschrijfsysteem worden na ingelogde bovendien alle boten getoond in plaats van alleen de boten die afgeschreven kunnen worden. De aanpassing vergemakkelijkt het inloggen voor een deel van de leden en biedt meer ruimte voor het afschrijfsysteem.

Mijn Daventria is te bereiken via https://rzvdaventria-site.e-captain.nl/standaard

Nieuwe skiffs gedoopt

Onder een dreigende lucht (zie foto) werden op zaterdag 25 augustus 2 nieuwe skiffs gedoopt, een lichte en een zware, beide van het merk Swift racing. De lichte (65 kg) werd "Matanze" gedoopt door Coraline Vester, de zware (85 kg) kreeg van Michaël ten Holder de naam "Tot de Muur". Ed van Lamoen roeide de laatste skiff voor middenin een zware hoosbui met dito wind, Hanna de Kroes wachtte even tot het water was gekalmeerd en roeide toen de Matanze voor. Voor beiden een daverend applaus. Het was een erg gezellig feestje, dat werd opgeluisterd met bubbels en hapjes van de barcommissie.

Midsummer toertocht verplaatst.

De Toertocht in Kampen is verzet naar zondag 26 augustus! Dus wie op zaterdag niet kon is dit een nieuwe kans op een leuke toertocht over het Ganzendiep en het Zwarte water.

Inschrijven kan via Mijn Daventria.

A.s. zaterdag...

Introcursus roeien voor jeugd en junioren tot 18 jaar

Op zaterdag 8 september start voor de jeugd een nieuwe introductiecursus. Lijkt het je leuk om kennis te maken met roeien dan is dit je kans, want deze cursus is bedoeld voor jeugd en junioren van 11 tot 18 jaar die nog geen roei-ervaring hebben.

 

 

IJsselregatta 2018 gaat niet door!

De IJsselregatta 2018 gaat niet door! In verband met de lage waterstanden hebben de IJsselregattacommissie en bestuur in samenspraak met de veiligheidscommissie besloten de IJsselregatta 2018 niet door te laten gaan. De vaargeul is op sommige plaatsen te smal geworden om op een veilige manier een wedstrijd te houden op een rivier met beroepsscheepvaart. Ook wordt, gezien de weersverwachtingen, niet verwacht dat het waterpeil in de komende weken voldoende zal stijgen.

Veilig roeien met laag water

We hebben laag water, dat zal iedereen wel opgevallen zijn. Op het moment van het schrijven van dit stukje, is de waterstand van de IJssel bij Deventer minder dan 1 m + NAP. Door de lage waterstand heeft Rijkswaterstaat voor de beroepsvaart op de IJssel op bepaalde trajecten passeerverboden ingesteld en kunnen schepen niet maximaal beladen worden i.v.m. de beperkte diepgang. Voor ons als roeiers lijkt het allemaal niet zo dramatisch. De hank in het noorden is wat smal, als je de haven uit roeit moet je de boei passeren aan de Deventerzijde (voor passeren aan de noordkant is het immers te ondiep), de kribben in de IJssel lijken opeens wel erg hoog en tussen de kribben gaan liggen gaat niet overal meer. Echter...

Paulstelling terug van weggeweest

Zoals enkelen onder u mischien al gezien hebben is de zgn. Paulstelling weer terug, nadat deze een paar jaar aan de Grift was uitgeleend. Het is een mobiele stelling voor skiffs, waardoor we wat meer armslag hebben om de bootjes een plek te geven. Na de doop op 25 augustus zal de stelling weer in gebruik worden genomen. Dan is ook bekend welke skiffs mogen genieten van deze dynamische ligplek.

Pagina's