Archief

Boten naar Amycus

Omdat de hoge waterstand nog wel even aanhoud zijn een aantal boten tijdelijk naar Amycus verplaatst. Het gaat om de Altena, Radboud, Lebuinus, Tweestrijd en Dubbelduizend.

Roeiverbod richting A1 gehele zondag 8/3 ivm ruiming V1-bom

Wellicht wat overbodig ivm het huidige hoogwater maar tegelijk ook wel weer bijzonder om te benoemen; zondag 8 maart geldt voor de gehele dag een roeiverbod richting de A1 ivm de ruiming van een V1-bom uit de tweede wereldoorlog ter hoogte van Wilp waardoor binnen een straal van 1.400m van de vindplaats geen activiteiten mogen plaats vinden.

Vermoedelijk de eerste en ook de laatste keer dat dit zal voorkomen, derhalve bijzonder om te benoemen. Waarschijnlijk zal niemand last hebben van dit roeiverbod deze dag.

Nieuwe wedstrijdcoördinator

Binnen de wedstrijdcommissie heeft Nander van der Plicht diverse jaren de coördinatie rondom de wedstrijden verzorgd. Nander heeft te kennen gegeven hiermee te stoppen, wij danken hem hartelijk voor zijn inspanningen binnen de wedstrijdcommissie. Gelukkig hebben we ook een iemand gevonden die deze taak (voorlopig) wil overnemen en dat is Yvonne Wolf. Iedereen kent Yvonne natuurlijk als voorzitter van Daventria (tot eind maart) maar heeft ook behoorlijk wat wedstrijdervaring, een welkome aanvulling dus binnen de wedstrijdcommissie.

Gevonden sieraden

Marlijn heeft de onderstaande sieraden gevonden. Ze zijn op te halen bij de bar.

Roeien in Almelo?

Amycus heeft aangegeven dat wij tegen een bescheiden vergoeding (5 euro per roeiplek) gebruik mogen maken van hun boten in Almelo. Gewoon, omdat het heel aardige lui zijn daar in Almelo!

Mocht jouw ploeg hiervan gebruik willen maken, laat dat dan voor vrijdagmiddag een uur of 4 per mail of telefoon laten weten aan Marjolein Snippe. Zij geeft het dan door aan Eric van Amycus die de boten wel voor ons wil afschrijven.

Geslaagden RCA Cursus

Woensdag 26 februari kregen Carmen Bloemen, Claudia Kooke, Koen van de Werff, Maarten Swemle, Paul Visschedijk en Sjirk Oppewal (en enkele leden van omliggende verenigingen) hun RCA-diploma uitgereikt. Zij begonnen vorig jaar met hun opleiding die zowel uit een theorie- als praktijkdeel bestaat.

Ploegenoverleg / botenindeling voorjaar 2020

Op dinsdag 10 maart vindt het gebruikelijke, halfjaarlijkse ploegenoverleg voor het zomerseizoen 2020 plaats. Vanaf 20 uur in het Salon wordt in onderling overleg de verdeling van de boten in het weekeinde afgestemd. Van iedere ploeg die graag een boot op een vast tijdstip wil kunnen afschrijven wordt een vertegenwoordiger gevraagd aanwezig te zijn.

Hoogwater 2020

Max schoot onderstaand filmpje van het hoge water:

Clinic sturen op de IJssel

(De roei is bereikbaar via de loopbrug bij de jachthaven.)
Op 18 februari om 20:00 vindt de tweede clinic IJsselsturen plaats. Deze clinic is in eerste aanleg voor leden bedoeld die in het afgelopen jaar hun Cx2 hebben gehaald en tevens hun havenbevoegdheid sturen (StH) en voor leden die dit eerder hebben behaald en voldoende roeiervaring op de IJssel hebben opgedaan om mee te kunnen praten.

Kopijstop Bell-Note zaterdag 15 februari 2020

Dit is een oproep voor kopij voor het eerste nummer in het nieuwe decennium.  Wij ontvangen jullie bijdragen (tekst, foto’s, tekeningen) liefst uiterlijk zaterdag 15 februari op bell-note@daventria.com. Met die bijdragen maakt de redactie graag een mooi nummer!

Pagina's