Archief

Mooi roeiweekend in Hilversum

Vrijdagavond, in het donker, werd de botenwagen volgeladen om zaterdag in alle vroegte naar de Tromp Race in Hilversum te gaan. Dit evenement is nu verdeeld over 2 dagen, want er deden 785! boten aan mee.

Waaronder 5 skiffeurs van Daventria. Michiel Henneke, Hans Hummelink, Robert Duzijn, Diederik en Bertus Blom. De laatste verpulverde zijn veld en deze spierbundel met een glimlach erboven won een prachtig blik.

Laagwater waarschuwing m.b.t. in- en uitvaren Gashaven

Bij het uitvaren van de Gashaven (kanohaven), vlak vóórdat je in de stroom komt, is het aan de stuurboordzijde ondiep. Je kunt er makkelijk vastlopen. Aan bakboord, dus aan de zuidelijke oever van de haven, staat meer water.
Bij het invaren kun je dus ook beter diezelfde zuidelijke oever aanhouden die dan aan stuurboord ligt.

Zaterdag doop nieuwe vier én ergometers

Komende zaterdag 27 oktober om 12.30 uur wordt de nieuwe Filippi vier gedoopt en voorgeroeid. Ook worden er dan 2 verse ergometers in gebruik genomen. De barcommissie regelt bubbels met hapjes, de dopers zorgen voor mooie teksten en de roeiers en ergohelden imponeren met massieve halen. Allen van harte uitgenodigd!

Roeien voor skiff en tweezonder in de winter '18-'19

Het zonnige weer doet het misschien nog niet vermoeden, maar de temperatuur van het roeiwater daalt en komt steeds dichter bij de 10° Celsius. Bij deze lage temperatuur is het gevaarlijk om in het water terecht te komen. Je lichaam koelt heel snel af. Vaak zal daar ook stress en paniek bij komen. De praktijkgevallen laten zien dat je veel minder tijd hebt en tot minder in staat bent dan je vooraf zou denken. Met andere woorden roeien op koud water houdt voor iedereen een gevaar in.

Boei bij Wilhelminabrug

Bij de Wilhelminabrug is het momenteel oppassen geblazen. Sinds een week ligt er een extra boei (zie foto). De boei ligt op ongeveer een derde van de rivierbreedte, gemeten vanaf de kade.

Video-analyse

Inschrijven via Mijn Daventria.

Laddercompetitie vervalt voor Pilot IJsselregatta

Er staan in het weekend van 17 en 18 november twee wedstrijdevenementen gepland en dat is niet handig. Aangezien we graag willen oefenen voor en met het nieuwe concept van de IJsselregatta is besloten deze voorrang te geven. De laddercompetitie van 18 november gaat daarom niet door. Gezien het geringe aantal wedstrijden dat verroeid kon worden is eveneens besloten de laddercompetitie voor heel 2018 uit het schema te halen.

Doop nieuwe vier

Op zaterdag 27 oktober wordt de nieuwe Filippi vier gedoopt die we al in april hebben besteld maar nu echt onze kant op komt. Het is een 1e klas vier voor ‘breed spectrum’ gewichtsklasse (à la de Karpe Diem) en wordt standaard op scull geriggerd; boordriggering is mogelijk. De doop is om 12.30 uur, bestaat zoals gebruikelijk uit een dooprede en een demonstratie op de hank en wordt opgeleukt met bubbels en hapjes, verzorgd door de barcommissie. Iedereen is van harte welkom! Er is tijdens de doop een vaarverbod voor alle andere boten.

Pagina's