Archief

Nieuwjaarsborrel 2018

De Nieuwjaarsborrel van afgelopen zondag 14 januari werd door ruim 60 leden bezocht. Mede door het hoge water hadden veel leden elkaar dit jaar nog niet getroffen. De drankjes, de hapjes en de gezellige aankleding was prima verzorgd door de barcommissie. Namens het bestuur sprak Yvonne de wens uit dat ook dit jaar voor alle leden een goed jaar mag worden en dat we er met z'n allen een mooi roeijaar van mogen maken.

Laddercompetitie gaat niet door, Nieuwjaarsborrel wel

Ondanks dat het water van de IJssel een dalende lijn laat zien, zal het helaas zondag nog niet voldoende gezakt zijn om de derde editie van de laddercompetitie door te laten gaan.

De nieuwjaarsborrel daarentegen gaat wel door. De voorbereidingen ervoor zijn in volle gang; de catwalk ligt inmiddels boven water, zodat jullie - zelfs zonder laarzen - met droge voeten op de roei kunnen komen en uit betrouwbare bronnen hebben we vernomen dat de Barcommissie jullie gaat verwennen met allerlei lekkers voor de innerlijke mens.

Tot zondag om 16.00 uur!

Evacuatie naar Amycus

Het wassende water van de IJssel zal naar verwachting enige tijd te hoog blijven om te mogen roeien in Deventer. Daarom verplaatsen we op zaterdag 6 januari 2018 om 8 uur met een paar ploegen een aantal boten naar roeivereniging Amycus in Almelo (Badweg 24 te Almelo). Zodat we op het Twentekanaal in eigen boten kunnen roeien zolang het hoog water is. De volgende boten gaan mee op transport:

Nieuwjaarsborrel en laddercompetie

Zondag 14 januari 2018 zullen de volgende laddercompetitie en aansluitend de nieuwjaarsborrel plaatvinden. De briefing voor de laddercompetitie start om 13.45 uur, er geldt op dat moment een vaarverbod voor alle boten. Inschrijven is mogelijk via de lijsten in het Salon. De nieuwjaarsborrel zal om 16:00 uur beginnen.

IJspret voor roeiers!

Door de samenwerking met de Deventer IJsclub bij de PVP in 2016 is een prima relatie ontstaan tussen onze 2 clubs. Heel prettig! Zo goed zelfs, dat de IJsclub ons nu een GRATIS SCHAATSCLINIC aanbiedt. Deze zal zijn op zaterdag 20 januari om 08.30 uur (lekker vroeg) op de ijsbaan. We krijgen dan ruim een uur les van goede schaatsers en het is nog gezellig ook. Doe mee en schrijf je in via Mijn Daventria. Niet te lang wachten, er kunnen maximaal 30 mensen meedoen en vol = vol. NB muts en handschoenen zijn verplicht, en zelf schaatsen meenemen!

Er zijn nog enkele plekken beschikbaar dus schrijf je snel in.

Roei lastig bereikbaar

Bij een waterhoogte van 5.60 loopt ook de catwalk onderwater dus die weg is minder begaanbaar. Indien nodig kan er met een roeibootje overworden gevaren.

Laddercompetitie 10 december 2017 gaat niet door

Helaas kan de ladder competitie a.s. zondag 10 december niet door gaan in verband met de te verwachten vorst en sneeuw. Zoals is aangegeven in het reglement betekent niet doorgaan van een ladderwedstrijd, dat er een wedstrijd minder meetelt voor de einduitslag. Deze dag wordt dus niet op een later tijdstip ingehaald.

De volgende reguliere ladder competitie wedstrijd is op 14 januari 2018. Begin januari 2018 zullen de inschrijflijsten weer op de Roei hangen.

Mijn Daventria vernieuwd

Vanaf vandaag zien de Mijn Daventria pagina's en dus ook het afschrijfsysteem er een beetje anders uit. E-captian stapt over naar een nieuw websitebeheer en daar hebben wij ons op aangepast. Het nieuwe Mijn Daventria biedt wat andere mogelijkheden.

Update: inloggen blijkt niet mogelijk als 'Cookies' niet worden toegestaan. Om cookies toe te staan in safari is hier een handleiding. Er hoeven alleen cookies te worden toegestaan van de bezochte website.

Kopijstop Bellnote 10 december!

Vlak voor of vlak na kerstmis komt de december-Bellnote uit. Vanwege de bekende kerst-stress, juist ook in de drukkerijwereld, moeten we onze kopijstop wat eerder plannen dan normaal. Uw verhalen, oproepen, foto's, tekeningen, overpeinzingen rond de jaarwisseling enz. ontvangen we daarom graag uiterlijk op zondagavond 10 december in onze bekende postbus: bell-note@daventria.com. Dan maken wij er weer een mooie Bellnote van!

De redactie

Najaarsvergadering 2017

De agenda van de goed bezochte ledenvergadering van 24 november 2017 bevat naast de begroting en de contributie voor 2018 nog drie andere ‘stevige’ onderwerpen: het roeiplan en het botenplan voor 2018, en – opnieuw – veiligheid. Aan het begin van de vergadering worden de recent overleden oud-leden Lieuwe Dijkstra en Litse Busscher herdacht.

Pagina's