Archief

Daventria2023 inloopsessies

Bij het uitwerken van ons plan voor Daventria in 2023 maken we dankbaar gebruik van alle ingeleverde vragenlijsten. Over een aantal onderwerpen praten we graag nog even door. Dus schuif op de ROEI aan op één van de volgende momenten en denk even 10 a 15 minuten mee:

Gele Boekje nieuwe stijl

Vanaf heden gaat het bekende, zo niet beruchte, Gele Boekje als website door het leven. Voor de nieuwe vorm is gekozen om veranderingen eenvoudig door te voeren. De teksten zijn daarbij nog eens herzien en aangepast op het nieuwe opleidings- en examensysteem. Bovendien zijn de pagina's voor afschrijven en botentransport nu in het boekje opgenomen. Ook nieuw zijin de "index" en zoekfunctie waar alle kreten die op het vlot voorbij komen nog eens nagezocht kunnen worden. En omdat veel mensen liever van papier dan van het scherm lezen is het boekje te downloaden in verschillende formaten.

Het nieuwe Gele Boekje is in te zien op http://gele-boekje.daventria.com/

Goede roeivoornemens, vul de vragenlijst in!

Heb jij goede voornemens voor je eigen roeien en voor Daventria? Vul even in, klik op: vragenlijst: https://nl.surveymonkey.com/r/3VDZQPF.

Kost je 10 minuten en kan tot 14 januari. Met de roeiblik op 2023 stellen wij een plan op voor Daventria, daarom horen we graag meningen en suggesties van zoveel mogelijk Daventria roeiers.

Commissie Daventria2023
Dirkje Rengerink, Erik Dietrich, Janben Welleweerd, Niels Meijerink, Els Blaauw en Jan van der Veen

MidWinterMarathon Amsterdam

Traditioneel wordt op de kortste dag van het jaar, net voor de kerst, de Midwintermarathon Amsterdam over een afstand van 54 km geroeid. Een traject door het mooie “buitengebied” van Amsterdam en door de grachten in de stad.

AED/EHBO cursus voor roeiers

Natuurlijk is voorkomen beter dan genezen en daar werken we allemaal hard aan mee. Maar wat als er wel wat gebeurd? Weet jij wat je moet doen met de AED die in de loods onder aan de trap hangt? En wat je het beste kan doen wanneer iemand drijgt te gaan verdrinken? Woensdag 13 februari (19-22u) is er een cursus gericht op EHBO bij Daventria. Het gebruik van de AED wordt uitgelegd en geoefend. Dit wordt aangevuld met EHBO voor onderkloeling en verdrinking, maar ook zaken als de stabiele zijligging en hoe iemand het beste te vervoeren.

Kort verslag algemene vergadering najaar 2018

Na het jaarlijkse diner waarin het bestuur de  commissieleden voor hun inzet voor de vereniging  bedankt, begon de algemene vergadering in aanwezigheid van 60  leden. In een ontspannen sfeer werd de agenda afgehandeld met twee persoonlijke hoogtepunten.

Hylke Crone verraste de vergadering met een bijzonder cadeau aan de vereniging. Als dank voor het warme bad dat hij al vijftig jaar bij Daventria ervaart bood hij een nieuwe dubbeltwee aan. In de komende Bellnote lezen jullie meer over de roeiloopbaan van Hylke.

Kopijstop Bellnote zaterdag 8 december

Het Kerstnummer van de Bellnote is dé plek voor een stemmig verhaal over  roeien en alles wat ons verder bezig houdt in de vereniging Daventria. Help de redactie met extra mooie verhalen, verslagen, oproepen en foto’s om deze laatste Bellnote van 2018 tot een hoogtepunt van het jaar te maken. Kopij uiterlijk zaterdag 8 december sturen naar bell-note@daventria.com.

Wij zoeken een PR-werker

In het nieuwe jaar komt er een plaats vrij bij de PR-commissie van onze club. Zoek je nog Daventriawerk, heb je je ideeën om Daventria onder de aandacht te brengen bij niet-roeiend Deventer e.o. én vind je het leuk Daventria te promoten, dan zijn we op zoek naar jou.

De PR-commissie bestaat uit 3 leden en de werkzaamheden zijn afhankelijk van de jaarlijkse activiteiten zoals uitnodigingen voor open dagen, aankondiging cursus voor nieuwe leden, of andere zaken die onder de aandacht gebracht moeten worden (in de pers, of op social media).

Inloop en ZaMiBo

Ruim twintig enthousiaste nieuwe leden heeft Daventria er dit jaar via de beginnerscursussen bijgekregen. Ze hebben inmiddels allemaal de nodige examens doorlopen, bevoegdheden op zak en zouden nu graag willen oefenen met roeien en sturen op de IJssel…. Maar daarvoor heb je mede-roeiers nodig!

Om alle nieuwe leden – en ook degenen die al langer lid zijn maar ook nog niet IJsselbevoegdheid zijn – meer gelegenheid te bieden om te oefenen met sturen en roeien, zal er – naast de inloop op maandagochtend - een extra ‘inloop’ worden gestart op de zaterdagmiddag.

Erik Dietrich wint PVP 2018 in de categorie Heren veteranen

De PVP is een wedstrijd voor echte omni sporters. Dit jaar (top) georganiseerd door Hemus in Amersfoort. Op zaterdagmiddag 5,6 km hardlopen, 's avonds in Utrecht 11 rondjes schaatsen, en na een kort nachtje op zondagochtend 11 km fietsen -waaronder 700m casseien- en s’middags 3,3 km roeien. Het roeien is verplicht, van de andere onderdelen mag je er eentje overslaan. Elk onderdeel levert de snelste deelnemer 110 punten op, de middelste tijd krijgt 100 punten.

Pagina's