Hoogwater cancelt de eerste DAVO-wedstrijd op 10 december 2023

Het water in de IJssel is zodanig aan het stijgen dat in de loop van vandaag (vrijdag 8 december) de 4,80 m +NAP weer overschreden wordt. En de verwachting is dat dat de komende dagen ook zo blijft. Dus helaas kan de eerste DAVO-wedstrijd op zondag 10 december niet doorgaan! We overwegen deze 750 m – wedstrijd ergens begin volgend jaar alsnog te organiseren.

Nieuwjaarsduik 2024!

Daventre Portu, ZMvD, DWV en Daventria nodigen leden uit voor een verfrissende start van het nieuwe jaar!

Datum: 1 januari 2024
Tijd: 13:00 uur (ontvangst), 14:00 - 16:00 uur (duik)
Locatie: Jollenveld

Kort verslag ALV najaar 2023

Het water stond hoog en klotste net niet over de noodbrug. Menig lid had het advies opgevolgd om waterdichte laarzen te dragen. Gelukkig staat het water bij Daventria nog niet aan de lippen en kon de penningmeester een sluitende begroting presenteren die met een grote meerderheid door de aanwezige leden is aangenomen.

De Davo: Daventria Onderlinge / Open

De Davo bestaat uit 4 wedstrijden voor alle leden van onze vereniging. Zeker nieuwe en minder ervaren leden worden uitgenodigd om deel te nemen want of je jong, oud, beginner, olympiër, scull, boord, man of vrouw bent iedereen kan, en moet eigenlijk, meedoen. We werken met correctiefactoren voor boottype, man/vrouw, en leeftijd.

Kopijstop Bellnote: zaterdag 9 december

Door het hoge water moeten we door een roeiloze of roeiarme periode heen. Zo ontstaat extra tijd voor bezinning en verdieping. Wat een mooi uitgangspunt om indringend, interessant en oorspronkelijk te schrijven en tekenen voor de laatste Bellnote van 2023. Je bijdrage is tot uiterlijk zaterdag 9 december welkom bij de redactie: bellnote@daventria.com. Alvast veel dank!