Veilig roeien met laag water

We hebben laag water, dat zal iedereen wel opgevallen zijn. Op het moment van het schrijven van dit stukje, is de waterstand van de IJssel bij Deventer minder dan 1 m + NAP. Door de lage waterstand heeft Rijkswaterstaat voor de beroepsvaart op de IJssel op bepaalde trajecten passeerverboden ingesteld en kunnen schepen niet maximaal beladen worden i.v.m. de beperkte diepgang. Voor ons als roeiers lijkt het allemaal niet zo dramatisch. De hank in het noorden is wat smal, als je de haven uit roeit moet je de boei passeren aan de Deventerzijde (voor passeren aan de noordkant is het immers te ondiep), de kribben in de IJssel lijken opeens wel erg hoog en tussen de kribben gaan liggen gaat niet overal meer. Echter...

Zaterdag doop nieuwe vier én ergometers

Komende zaterdag 27 oktober om 12.30 uur wordt de nieuwe Filippi vier gedoopt en voorgeroeid. Ook worden er dan 2 verse ergometers in gebruik genomen. De barcommissie regelt bubbels met hapjes, de dopers zorgen voor mooie teksten en de roeiers en ergohelden imponeren met massieve halen. Allen van harte uitgenodigd!
 

Roeien voor skiff en tweezonder in de winter '18-'19

Het zonnige weer doet het misschien nog niet vermoeden, maar de temperatuur van het roeiwater daalt en komt steeds dichter bij de 10° Celsius. Bij deze lage temperatuur is het gevaarlijk om in het water terecht te komen. Je lichaam koelt heel snel af. Vaak zal daar ook stress en paniek bij komen. De praktijkgevallen laten zien dat je veel minder tijd hebt en tot minder in staat bent dan je vooraf zou denken. Met andere woorden roeien op koud water houdt voor iedereen een gevaar in.

Boei bij Wilhelminabrug

Bij de Wilhelminabrug is het momenteel oppassen geblazen. Sinds een week ligt er een extra boei (zie foto). De boei ligt op ongeveer een derde van de rivierbreedte, gemeten vanaf de kade.

Video-analyse

Inschrijven via Mijn Daventria.