Kort verslag algemene vergadering najaar 2018

Na het jaarlijkse diner waarin het bestuur de  commissieleden voor hun inzet voor de vereniging  bedankt, begon de algemene vergadering in aanwezigheid van 60  leden. In een ontspannen sfeer werd de agenda afgehandeld met twee persoonlijke hoogtepunten.

Hylke Crone verraste de vergadering met een bijzonder cadeau aan de vereniging. Als dank voor het warme bad dat hij al vijftig jaar bij Daventria ervaart bood hij een nieuwe dubbeltwee aan. In de komende Bellnote lezen jullie meer over de roeiloopbaan van Hylke.

Kopijstop Bellnote zaterdag 8 december

Het Kerstnummer van de Bellnote is dé plek voor een stemmig verhaal over  roeien en alles wat ons verder bezig houdt in de vereniging Daventria. Help de redactie met extra mooie verhalen, verslagen, oproepen en foto’s om deze laatste Bellnote van 2018 tot een hoogtepunt van het jaar te maken. Kopij uiterlijk zaterdag 8 december sturen naar bell-note@daventria.com.

Wij zoeken een PR-werker

In het nieuwe jaar komt er een plaats vrij bij de PR-commissie van onze club. Zoek je nog Daventriawerk, heb je je ideeën om Daventria onder de aandacht te brengen bij niet-roeiend Deventer e.o. én vind je het leuk Daventria te promoten, dan zijn we op zoek naar jou.

De PR-commissie bestaat uit 3 leden en de werkzaamheden zijn afhankelijk van de jaarlijkse activiteiten zoals uitnodigingen voor open dagen, aankondiging cursus voor nieuwe leden, of andere zaken die onder de aandacht gebracht moeten worden (in de pers, of op social media).

Inloop en ZaMiBo

Ruim twintig enthousiaste nieuwe leden heeft Daventria er dit jaar via de beginnerscursussen bijgekregen. Ze hebben inmiddels allemaal de nodige examens doorlopen, bevoegdheden op zak en zouden nu graag willen oefenen met roeien en sturen op de IJssel…. Maar daarvoor heb je mede-roeiers nodig!

Om alle nieuwe leden – en ook degenen die al langer lid zijn maar ook nog niet IJsselbevoegdheid zijn – meer gelegenheid te bieden om te oefenen met sturen en roeien, zal er – naast de inloop op maandagochtend - een extra ‘inloop’ worden gestart op de zaterdagmiddag.

Erik Dietrich wint PVP 2018 in de categorie Heren veteranen

De PVP is een wedstrijd voor echte omni sporters. Dit jaar (top) georganiseerd door Hemus in Amersfoort. Op zaterdagmiddag 5,6 km hardlopen, 's avonds in Utrecht 11 rondjes schaatsen, en na een kort nachtje op zondagochtend 11 km fietsen -waaronder 700m casseien- en s’middags 3,3 km roeien. Het roeien is verplicht, van de andere onderdelen mag je er eentje overslaan. Elk onderdeel levert de snelste deelnemer 110 punten op, de middelste tijd krijgt 100 punten.