Botendoop lichte 4x+ verplaatst

Het hoogwater houdt aan. Niet roeien in Deventer komend weekend, en ook niet dopen. De geplande doop van de vier stellen we uit. Als de waterstand zakt onder de 4.80 komende week, vindt de botendoop plaats op 20 februari, 12:00 uur op de loods. We hopen dat hierbij vele Daventrianen aanwezig zijn.

Mocht het hoogwater aanhouden dan hangt ook volgende week uitstel in de lucht, hou voor laatste berichtgeving de website in de gaten.

6 maart grote schoonmaak botenhuis

Met z’n allen maken we goed gebruik van ons mooie vernieuwde botenhuis. Om met veel plezier dit te kunnen blijven doen is het van belang dat deze goed wordt onderhouden. Schoonmaken en opruimen is daar een essentieel onderdeel van. De verplaatsing/verbouwing is alweer ruim een jaar geleden. Dus hoog tijd voor de GROTE SCHOONMAAK.

Kopijstop Bellnote 14 februari

Eind februari komt de Bellnote weer uit. Aanleveren van kopij en foto's is mogelijk tot en met zondag 14 februari. Dus de TWW kan nog net mee!
Mail naar bell-note@daventria.com.

Hoogwater! Helaas nog steeds een roeiverbod

De magische grens van 4.80 m is inmiddels al een aantal dagen doorbroken en daarmee geldt het roeiverbod nog steeds. De parkeerplaats en het hek staan flink onder water (zie foto Coraline Vester). Het leek erop dat het water zou gaan zakken, maar het is in Lobith alweer aan het stijgen. Het zal dus nog wel even aanhouden. Houd voor de actuele waterstanden de pagina www.daventria.com/weer in de gaten.


Gevonden voorwerpen

Onderstaande voorwerpen voelen zich naarstig in de steek gelaten en zijn op zoek naar hun rechtmatig eigenaar.  De kledingstukken zijn voorlopig af te halen aan de kapstok bij de ergometerruimte, na enige tijd zal een nieuw baasje gezocht worden. Het zakmes kan worden afgehaald bij Michael ten Holder (zie ledenlijst voor contactgegevens) onder vermelding van de kenmerken (aantal kurketrekkers etc.) en de plaats waar deze is gevonden. Als iemand een goede bestemming heeft voor de bidons mag hij/zij zich ook bij Michael melden.