Hoogwater

Zoals velen van jullie waarschijnlijk al gemerkt hebben, stijgt het water van de IJssel weer flink. De verwachting is dat het door zal stijgen tot 5.20m; op dit moment tikt de meter alweer de 4.80m aan. Hetgeen betekent dat ons hoogwaterregelement in werking treedt.

Om het geheugen nog even op te frissen:

  • 4,80 meter boven NAP: verhoogde alertheid.
  • 5,00 meter boven NAP: vaarverbod IJssel alle leden, alle boten, roeien op de Hank mogelijk.
  • 5,20 meter boven NAP: algeheel vaarverbod.

Storing temperatuurweergave en webcambeelden website

Vrijdag 8 december heeft er een upgrade van de websitesoftware plaatsgevonden. Sindsdien blijkt de doorgave van webcambeelden en temperatuur gestoord te zijn, met o.a. een verkeerde temperatuurweergave op de website tot gevolg. Er wordt gewerkt aan een oplossing.

Update: er lijkt een tijdelijke oplossing te zijn voor de webcambeelden en de thermometer. Maar nog niet alles werkt zoals het hoort. Check dus even voor het vertrek.

Laddercompetitie 10 december 2017 gaat niet door

Helaas kan de ladder competitie a.s. zondag 10 december niet door gaan in verband met de te verwachten vorst en sneeuw. Zoals is aangegeven in het reglement betekent niet doorgaan van een ladderwedstrijd, dat er een wedstrijd minder meetelt voor de einduitslag. Deze dag wordt dus niet op een later tijdstip ingehaald.

De volgende reguliere ladder competitie wedstrijd is op 14 januari 2018. Begin januari 2018 zullen de inschrijflijsten weer op de Roei hangen.

Mijn Daventria vernieuwd

Vanaf vandaag zien de Mijn Daventria pagina's en dus ook het afschrijfsysteem er een beetje anders uit. E-captian stapt over naar een nieuw websitebeheer en daar hebben wij ons op aangepast. Het nieuwe Mijn Daventria biedt wat andere mogelijkheden.

Update: inloggen blijkt niet mogelijk als 'Cookies' niet worden toegestaan. Om cookies toe te staan in safari is hier een handleiding. Er hoeven alleen cookies te worden toegestaan van de bezochte website.

Kopijstop Bellnote 10 december!

Vlak voor of vlak na kerstmis komt de december-Bellnote uit. Vanwege de bekende kerst-stress, juist ook in de drukkerijwereld, moeten we onze kopijstop wat eerder plannen dan normaal. Uw verhalen, oproepen, foto's, tekeningen, overpeinzingen rond de jaarwisseling enz. ontvangen we daarom graag uiterlijk op zondagavond 10 december in onze bekende postbus: bell-note@daventria.com. Dan maken wij er weer een mooie Bellnote van!

De redactie