Archief

Nieuwe wedstrijdcoördinator

Binnen de wedstrijdcommissie heeft Nander van der Plicht diverse jaren de coördinatie rondom de wedstrijden verzorgd. Nander heeft te kennen gegeven hiermee te stoppen, wij danken hem hartelijk voor zijn inspanningen binnen de wedstrijdcommissie. Gelukkig hebben we ook een iemand gevonden die deze taak (voorlopig) wil overnemen en dat is Yvonne Wolf. Iedereen kent Yvonne natuurlijk als voorzitter van Daventria (tot eind maart) maar heeft ook behoorlijk wat wedstrijdervaring, een welkome aanvulling dus binnen de wedstrijdcommissie.

Gevonden sieraden

Marlijn heeft de onderstaande sieraden gevonden. Ze zijn op te halen bij de bar.

Roeien in Almelo?

Amycus heeft aangegeven dat wij tegen een bescheiden vergoeding (5 euro per roeiplek) gebruik mogen maken van hun boten in Almelo. Gewoon, omdat het heel aardige lui zijn daar in Almelo!

Mocht jouw ploeg hiervan gebruik willen maken, laat dat dan voor vrijdagmiddag een uur of 4 per mail of telefoon laten weten aan Marjolein Snippe. Zij geeft het dan door aan Eric van Amycus die de boten wel voor ons wil afschrijven.

Geslaagden RCA Cursus

Woensdag 26 februari kregen Carmen Bloemen, Claudia Kooke, Koen van de Werff, Maarten Swemle, Paul Visschedijk en Sjirk Oppewal (en enkele leden van omliggende verenigingen) hun RCA-diploma uitgereikt. Zij begonnen vorig jaar met hun opleiding die zowel uit een theorie- als praktijkdeel bestaat.

Ploegenoverleg / botenindeling voorjaar 2020

Op dinsdag 10 maart vindt het gebruikelijke, halfjaarlijkse ploegenoverleg voor het zomerseizoen 2020 plaats. Vanaf 20 uur in het Salon wordt in onderling overleg de verdeling van de boten in het weekeinde afgestemd. Van iedere ploeg die graag een boot op een vast tijdstip wil kunnen afschrijven wordt een vertegenwoordiger gevraagd aanwezig te zijn.

Hoogwater 2020

Max schoot onderstaand filmpje van het hoge water:

Clinic sturen op de IJssel

(De roei is bereikbaar via de loopbrug bij de jachthaven.)
Op 18 februari om 20:00 vindt de tweede clinic IJsselsturen plaats. Deze clinic is in eerste aanleg voor leden bedoeld die in het afgelopen jaar hun Cx2 hebben gehaald en tevens hun havenbevoegdheid sturen (StH) en voor leden die dit eerder hebben behaald en voldoende roeiervaring op de IJssel hebben opgedaan om mee te kunnen praten.

Kopijstop Bell-Note zaterdag 15 februari 2020

Dit is een oproep voor kopij voor het eerste nummer in het nieuwe decennium.  Wij ontvangen jullie bijdragen (tekst, foto’s, tekeningen) liefst uiterlijk zaterdag 15 februari op bell-note@daventria.com. Met die bijdragen maakt de redactie graag een mooi nummer!

Opening Midweek Roeiseizoen

Op woensdag 11 maart starten we ons midweekprogramma met een rondje door onze mooie buurstad Zwolle. We hopen dat het voorjaar al merkbaar zal zijn en we volop kunnen genieten van de natuur en de stad. De tocht gaat over het Zwarte water en de Vecht en door de grachten van Zwolle. Aan een van de singels kan wellicht worden aangelegd voor een korte picknickstop. Er wordt geroeid in wherry’s en C boten. Een mooie tocht voor zowel ervaren als beginnende roeiers.

Heineken Roeivierkamp

Op 14 en 15 maart wordt de Heineken Roeivierkamp geroeid. Doordat de afgelopen jaren steeds meer ploegen meededen en de maximale capaciteit van de Amstel bereikt is, heeft de wedstrijdorganisator besloten om een maximaal aantal deelnemers in te stellen voor deze wedstrijd. Hieraan zit ook een lotingsysteem gekoppeld voor ploegen die zich niet op basis van hun uitslag van het voorgaande jaar gekwalificeerd hebben.

Pagina's