Archief

Kopijstop Bellnote 16 april

Eind van de maand komt de april-Bellnote in uw brievenbus. Hopelijk wordt het een nummer dat de moeite waard is om de meivakantie mee door te brengen. En het mooie is: daar kunt u allemaal aan meewerken... Dus stuur uw verhalen, oproepen, foto's, tekeningen, overpeinzingen enz. graag uiterlijk op (paas)zondag 16 april naar het bekende redactie-adres: bell-note@daventria.com. Dan maken wij dat lezenswaardige aprilnummer!

Bijen en Chinezen in de Weerribben

Op de mooiste zomerdag van april trok een jeugdploeg van Daventria onlangs naar Steenwijk. Ons doel: met zijn allen een mooie toertocht varen. Daarin zijn we met vlag en wimpel geslaagd!

Mosterdtocht

Afgelopen zaterdag werd voor de vijfde keer de Mosterdtocht gevaren, van Doetinchem naar Doesburg over de oude IJssel. Wat begon als een samenwerking tussenR&ZV  Daventria, ZRZV Isala en WSV De Ank is uitgegroeid tot een toertocht met negentig deelnemers waar ook R&ZV Jason en ARV De Grift aan mee deden.

Parkeerterrein van de jachthaven: binnenkort alleen voor bevoegden

Het zal menigeen al zijn opgevallen: het parkeerterrein van de jachthaven, en dus ook van de Roei, valt allengs meer ten prooi aan ‘oneigenlijk gebruik’ – dat is een diplomatieke manier om aan te geven dat er steeds meer rommel wordt achtergelaten, dat het parkeerterrein niet alleen voor parkeren wordt gebruikt maar ook allerlei transacties die het daglicht niet kunnen velen. Onze havenmeester – Max Hendriks – brengt het kernachtig onder woorden: “het gaat van kwaad tot erger”.

Midweek Veiligheidssessies

In de ledenvergadering hebben we al aangekondigd meer aandacht aan het thema veiligheid te gaan besteden. De bedoeling is om dat zo aan te pakken dat in principe alle geledingen van de vereniging aan bod komen.
Om te beginnen organiseren we een tweetal ochtendsessies voor de midweekroeiers, op:

  • Maandag 10 april a.s. vanaf 11:30 uur, en
  • Donderdag 13 april a.s. ook vanaf 11:30 uur.

Oproep voor ploegen die de 11 steden Roeimarathon willen varen

Op 26/27 mei wordt de 11 steden roeimarathon gevaren. In de wandelgangen zijn al plannen in de maak om vanuit Daventria één of meerdere ploegen te sturen. Omdat Daventria niet over oneindig veel C2-boten beschikt, willen we graag op korte termijn een goed overzicht krijgen over voornemens om aan deze wedstrijd mee te doen. We kunnen dan een afgewogen botentoewijzing maken en kan elke ploeg vroegtijdig met de voorbereidingen beginnen.
 

Deelname aan wedstrijden

Na ruim 6 jaar heeft Johan Bollen aangegeven zijn werkzaamheden als wedstrijdcommissaris over te willen dragen. De afgelopen jaren heeft Johan veel Daventrianen gestimuleerd om deel te nemen aan wedstrijden en heeft hij veel energie gestoken in transparante afspraken en toewijzen van boten, die ook duidelijk werden weerspiegeld in de regelmail!  We danken Johan voor zijn tomeloze inzet van de afgelopen jaren.

Beginnerscursus Jeugd

Voor jongens en meisjes die willen leren roeien is er nu de kans! Vanaf zaterdag 1 april is er een beginnerscursus voor jeugd vanaf 11 jaar.

Pagina's