Archief

Verenigingswerker 2018: Karin Zwiers

Voor het bestuur is het altijd weer een afweging aan wie tijdens de Nieuwjaarsborrel de prijs voor de verenigingswerker van het jaar wordt toegekend. De prijs is bedoeld voor iemand die zich het afgelopen jaar breed heeft ingezet voor de vereniging.

Trainingsdag Twentekanaal

Zaterdag 22 december maakten een groep jeugdleden met coaches koers naar het oosten. In Almelo bevindt zich namelijk het Twentekanaal waarop goed getraind kan worden omdat het rechtdoor loopt. Eenmaal aangekomen gingen de boten ter water voor het ochtendprogramma. Dit deel van de training stond in het teken van techniek. De coaches fietsten langs de kant, paralel aan het kanaal. Na een welverdiende lunch inclusief spelletjes ging het middag programma van start. Deze stond in het teken van op tempo roeien. Na twintig kilometer geroeid te hebben vertrokken we weer terug naar Daventria.

Wisseling botenlocaties

Om het mogelijk te maken om een hijsstelling te installeren die twee boten boven elkaar naar het plafond hijst, was het nodig om het gangpad aan de IJsselkant te verbreden. Om dat zo optimaal mogelijk te kunnen doen zijn een aantal boten verplaatst.

SAVE THE DATE, SAVE THE DATE, SAVE THE DATE

Op 6 september 2019 bestaat onze vereniging 135 jaar!!! Reden om een feestje te vieren dus.   
Natuurlijk niet zo’n groots en spectaculair feest als 5 jaar geleden. Maar dat was dan ook niet zomaar een lustrumfeestje. In 2014 vierden we niet alleen ons 130 jarig bestaan maar vooral ook de verplaatsing en de opening van onze nieuwe botenhuis, de afronding van het project Ruimte voor de Rivier, de nieuwe hank, de nieuwe verenigingsstructuur en nog zo wat dingen. Kortom 2014 was een mijlpaal in de geschiedenis van Daventria.  

Daventria2023 inloopsessies

Bij het uitwerken van ons plan voor Daventria in 2023 maken we dankbaar gebruik van alle ingeleverde vragenlijsten. Over een aantal onderwerpen praten we graag nog even door. Dus schuif op de ROEI aan op één van de volgende momenten en denk even 10 a 15 minuten mee:

Gele Boekje nieuwe stijl

Vanaf heden gaat het bekende, zo niet beruchte, Gele Boekje als website door het leven. Voor de nieuwe vorm is gekozen om veranderingen eenvoudig door te voeren. De teksten zijn daarbij nog eens herzien en aangepast op het nieuwe opleidings- en examensysteem. Bovendien zijn de pagina's voor afschrijven en botentransport nu in het boekje opgenomen. Ook nieuw zijin de "index" en zoekfunctie waar alle kreten die op het vlot voorbij komen nog eens nagezocht kunnen worden. En omdat veel mensen liever van papier dan van het scherm lezen is het boekje te downloaden in verschillende formaten.

Het nieuwe Gele Boekje is in te zien op http://gele-boekje.daventria.com/

Goede roeivoornemens, vul de vragenlijst in!

Heb jij goede voornemens voor je eigen roeien en voor Daventria? Vul even in, klik op: vragenlijst: https://nl.surveymonkey.com/r/3VDZQPF.

Kost je 10 minuten en kan tot 14 januari. Met de roeiblik op 2023 stellen wij een plan op voor Daventria, daarom horen we graag meningen en suggesties van zoveel mogelijk Daventria roeiers.

Commissie Daventria2023
Dirkje Rengerink, Erik Dietrich, Janben Welleweerd, Niels Meijerink, Els Blaauw en Jan van der Veen

MidWinterMarathon Amsterdam

Traditioneel wordt op de kortste dag van het jaar, net voor de kerst, de Midwintermarathon Amsterdam over een afstand van 54 km geroeid. Een traject door het mooie “buitengebied” van Amsterdam en door de grachten in de stad.

AED/EHBO cursus voor roeiers

Natuurlijk is voorkomen beter dan genezen en daar werken we allemaal hard aan mee. Maar wat als er wel wat gebeurd? Weet jij wat je moet doen met de AED die in de loods onder aan de trap hangt? En wat je het beste kan doen wanneer iemand drijgt te gaan verdrinken? Woensdag 13 februari (19-22u) is er een cursus gericht op EHBO bij Daventria. Het gebruik van de AED wordt uitgelegd en geoefend. Dit wordt aangevuld met EHBO voor onderkloeling en verdrinking, maar ook zaken als de stabiele zijligging en hoe iemand het beste te vervoeren.

Kort verslag algemene vergadering najaar 2018

Na het jaarlijkse diner waarin het bestuur de  commissieleden voor hun inzet voor de vereniging  bedankt, begon de algemene vergadering in aanwezigheid van 60  leden. In een ontspannen sfeer werd de agenda afgehandeld met twee persoonlijke hoogtepunten.

Hylke Crone verraste de vergadering met een bijzonder cadeau aan de vereniging. Als dank voor het warme bad dat hij al vijftig jaar bij Daventria ervaart bood hij een nieuwe dubbeltwee aan. In de komende Bellnote lezen jullie meer over de roeiloopbaan van Hylke.

Pagina's