Archief

Roeiboot omgeslagen bij Wageningen

Dit melden o.a. RTL Nieuws en NLRoei.
Update: het zoeken is inmiddels gestaakt. Er is niets/niemand gevonden. Zowel VADA als ARGO missen geen boten.

Bijeenkomst seniore roeiers

Tot onze grote vreugde blijven we allemaal langer fit en kunnen we langer genieten van de geneugten van het roeien en de gezelligheid van onze vereniging. Dat neemt niet weg dat we ieder jaar weer een jaar ouder worden. In 2018 hebben we als bestuur gemerkt dat dit leidt tot nieuwe en soms het oprakelen van oude kwesties. We wilden daar een keer een goed gesprek over hebben met zoveel mogelijk seniore roeiers. Op de laatste algemene vergadering hebben we dit al aangekondigd. Wie zich senior voelt, dat mag zij of hij zelf uitmaken.

Zaterdagmiddaginloop

Verenigingswerker 2018: Karin Zwiers

Voor het bestuur is het altijd weer een afweging aan wie tijdens de Nieuwjaarsborrel de prijs voor de verenigingswerker van het jaar wordt toegekend. De prijs is bedoeld voor iemand die zich het afgelopen jaar breed heeft ingezet voor de vereniging.

Trainingsdag Twentekanaal

Zaterdag 22 december maakten een groep jeugdleden met coaches koers naar het oosten. In Almelo bevindt zich namelijk het Twentekanaal waarop goed getraind kan worden omdat het rechtdoor loopt. Eenmaal aangekomen gingen de boten ter water voor het ochtendprogramma. Dit deel van de training stond in het teken van techniek. De coaches fietsten langs de kant, paralel aan het kanaal. Na een welverdiende lunch inclusief spelletjes ging het middag programma van start. Deze stond in het teken van op tempo roeien. Na twintig kilometer geroeid te hebben vertrokken we weer terug naar Daventria.

Wisseling botenlocaties

Om het mogelijk te maken om een hijsstelling te installeren die twee boten boven elkaar naar het plafond hijst, was het nodig om het gangpad aan de IJsselkant te verbreden. Om dat zo optimaal mogelijk te kunnen doen zijn een aantal boten verplaatst.

SAVE THE DATE, SAVE THE DATE, SAVE THE DATE

Op 6 september 2019 bestaat onze vereniging 135 jaar!!! Reden om een feestje te vieren dus.   
Natuurlijk niet zo’n groots en spectaculair feest als 5 jaar geleden. Maar dat was dan ook niet zomaar een lustrumfeestje. In 2014 vierden we niet alleen ons 130 jarig bestaan maar vooral ook de verplaatsing en de opening van onze nieuwe botenhuis, de afronding van het project Ruimte voor de Rivier, de nieuwe hank, de nieuwe verenigingsstructuur en nog zo wat dingen. Kortom 2014 was een mijlpaal in de geschiedenis van Daventria.  

Daventria2023 inloopsessies

Bij het uitwerken van ons plan voor Daventria in 2023 maken we dankbaar gebruik van alle ingeleverde vragenlijsten. Over een aantal onderwerpen praten we graag nog even door. Dus schuif op de ROEI aan op één van de volgende momenten en denk even 10 a 15 minuten mee:

Gele Boekje nieuwe stijl

Vanaf heden gaat het bekende, zo niet beruchte, Gele Boekje als website door het leven. Voor de nieuwe vorm is gekozen om veranderingen eenvoudig door te voeren. De teksten zijn daarbij nog eens herzien en aangepast op het nieuwe opleidings- en examensysteem. Bovendien zijn de pagina's voor afschrijven en botentransport nu in het boekje opgenomen. Ook nieuw zijin de "index" en zoekfunctie waar alle kreten die op het vlot voorbij komen nog eens nagezocht kunnen worden. En omdat veel mensen liever van papier dan van het scherm lezen is het boekje te downloaden in verschillende formaten.

Het nieuwe Gele Boekje is in te zien op http://gele-boekje.daventria.com/

Goede roeivoornemens, vul de vragenlijst in!

Heb jij goede voornemens voor je eigen roeien en voor Daventria? Vul even in, klik op: vragenlijst: https://nl.surveymonkey.com/r/3VDZQPF.

Kost je 10 minuten en kan tot 14 januari. Met de roeiblik op 2023 stellen wij een plan op voor Daventria, daarom horen we graag meningen en suggesties van zoveel mogelijk Daventria roeiers.

Commissie Daventria2023
Dirkje Rengerink, Erik Dietrich, Janben Welleweerd, Niels Meijerink, Els Blaauw en Jan van der Veen

Pagina's