Roeiverbod R&ZV Daventria

WANNEER KAN JE WEL/NIET GAAN ROEIEN
Roeien is niet altijd verantwoord mogelijk. In het huishoudelijk regelement van onze vereniging zijn daarvoor verschillende regels opgenomen. De hoofdpunten zijn:

 • Varen is alleen toegestaan tussen zonsopgang en zonsondergang.
 • In de skiff en twee zonder is roeien verboden bij een watertemperatuur onder de 10 graden Celsius. Ontheffing van deze regel is mogelijk.
 • Het bestuur kan vanwege de weersomstandigheden, de watertemperatuur, zicht of andere bijzondere omstandigheden een algemeen roeiverbod uitvaardigen.
 • Elk lid dient vooraf zelf te beoordelen of de eigen roeivaardigheid, lichamelijke en geestelijke conditie voldoende zijn om uit te varen, mede gezien het boottype, de samenstelling van de roeiploeg, de weersomstandigheden en de overige omstandigheden.

ALGEMEEN ROEIVERBOD
Het bestuur geeft als volgt invulling aan het algemeen roeiverbod. Dit geldt in elk geval bij:

 • Hoogwater (zie hieronder):
  • > 4,85 meter boven NAP: roeiverbod IJssel, alle leden, alle boten, op zowel de IJssel als de Hank.
 • Mist ("Diekhuus" aan de overzijde van de IJssel niet zichtbaar).
 • Harde (ruk-)wind (vuistregel schuimkoppen op het water).
 • Vorst (<0 ºC uitsluitend volgens de website/thermometer in botenhuis).
 • IJs(gang), al dan niet los drijvend ijs op de IJssel en in de Hank.
 • (Naderend) onweer.

Het algemeen roeiverbod geldt altijd als een of meer van de bovenstaande situaties zich voordoet. Het bestuur kan niet altijd aanwezig zijn om een algemeen roeiverbod af te kondigen. De leden zullen dus ook zelf moeten vaststellen of één van de bovenstaande situaties zich voordoet. De aankondiging van een algemeen roeiverbod met het bord op het vlot is niet maatgevend en alleen extra service voor de leden, zodat ook via de webcam is te zien of een algemeen roeiverbod is afgekondigd. De situatie ter plekke is maatgevend.

Altijd geldt naast een afgekondigd algemeen vaarverbod de noodzaak dat elk lid zich afvraagt of het onder de aanwezige omstandigheden verantwoord is om uit te varen.

Hoogwater
Bij een waterstand van de IJssel in Deventer van 4,80 meter boven NAP wordt extra alertheid gevraagd in verband met een slechtere bereikbaarheid van het botenhuis, een sterkere stroming, veelal veel zwaar drijfhout in het water en slecht zicht op veranderde oevers in de vorm van ondergelopen weilanden (inclusief afrastering met prikkeldraad). Bij 4,85 meter geldt een roeiverbod voor de IJssel en de Hank.

De grens van 4,85 m boven NAP betekent niet automatisch dat er bij 4.84 m boven NAP wel geroeid mag worden. Stijgend water levert immers een andere situatie op dan zakkend water. Zo zal er bij een waterstand van 4.70 m boven NAP zeer waarschijnlijk nog altijd veel zwaar drijfhout voorbij stromen, met alle gevaren van dien. Als globale indicatie is de 4,85 m grens echter prima om vast te stellen of het wel/niet zinvol is om je op de Roei persoonlijk van de situatie op de hoogte te stellen en te constateren of er een roeiverbod is afgekondigd dan wel is opgeheven.

Roeien in skiff en in 2- in najaar en winter
Skiffen en roeien in de 2- brengt in de winter meer gevaar met zich mee dan roeien in C-materiaal of in gladde boten. De kans op omslaan in de skiff en 2- is aanzienlijk groter dan in C-materiaal of in een 2x, 4x/4+ of 8+. Bij omslaan dreigt onderkoeling voor de roeier, met alle kansen op overlijden van dien. Voor roeien in de winter bestaan geen KNRB-richtlijnen.

Bij een watertemperatuur onder de 10 graden Celsius geldt een totaal vaarverbod voor 2e klas en lager bevoegde roeiers in de skiff en de 2-. Dit vaarverbod geldt voor de Zandweerdhank en de IJssel. Uitzondering op deze regel is de C1 (Worp en Ruwerd). 2e klas roeiers en hoger bevoegde roeiers mogen op de Zandweerdhank in de C1 roeien maar niet op de IJssel.

De watertemperatuur van 10 graden Celsius, die het bestuur hanteert als grens, is gebaseerd op de gegevens over onderkoeling van de Koninklijke Nederlandse Reddings Maatschappij (bron: www.knrm.nl). Het bestuur gaat er vanuit dat de watertemperatuur van de IJssel gelijk is aan de watertemperatuur van de Rijn. Op de website van Daventria is een link gelegd naar een website (www.actuelewaterdata.nl/) die inzicht geeft in ondermeer de watertemperatuur van de Rijn bij Driel. Deze watertemperatuur is maatgevend voor het bestuur van Daventria met betrekking tot wel/niet roeien in de skiff en de 2- in de winter.

De KNRM geeft op haar site het volgende aan over overlevingskansen in water: “Er is geen enkele wetmatigheid wat betreft de overlevingskansen in water. Onderstaande tabel is een zeer ruwe schatting. De werkelijke tijd hangt af van veel factoren zoals lichaamsbouw, hoeveelheid onderhuids vet, gebruik van alcohol of medicijnen, kleding, geslacht, windsnelheid, lichamelijke en geestelijke conditie.”

Tabel: overlevingstijd bij te water geraken in wetsuit, gekleed of in zwemkleding.

Watertemperatuur
(graden celcius)

wetsuit gekleed zwemkleding
0 15 min 9 min 2 min
5 3 uur 1 uur 30 min
10 9 uur 3 uur 1 uur
15 12 uur  5 uur 2 uur
20 15 uur 8 uur 4 uur


Bovenstaande tabel van de KNRM is gebaseerd op 'stilliggen en jezelf zo klein mogelijk maken', dus ruim binnen de aangegeven tijd moet je op de kant staan. Roeikleding zit waarschijnlijk ergens tussen 'badkleding' en 'gekleed' in.

Dispensatie roeien in najaar en winter
1e klas roeiers, die in de winter trainen voor bijvoorbeeld wedstrijden kunnen dispensatie aanvragen bij het bestuur op basis van een ondertekende verklaring. Deze verklaring is, met ingang van najaar 2015, via 'Mijn Daventria' in te vullen. De dispensatieverklaring is geldig zodra deze door zowel de roei(st)er als iemand van het bestuur getekend is. Let op: Deze verklaring is steeds slechts geldig voor het aankomende winterseizoen en moet jaarlijks worden aangevraagd!

ACTIVITEITEN

Op dagen dat door de vereniging wedstrijden worden georganiseerd geldt een roeiverbod. Dit geldt bijvoorbeeld voor de jaarlijkse IJsselregatta maar ook voor incidentele wedstrijden zoals de PVP of jeugdwedstrijden.