Kopijstop Bellnote: zaterdag 9 december

Door het hoge water moeten we door een roeiloze of roeiarme periode heen. Zo ontstaat extra tijd voor bezinning en verdieping. Wat een mooi uitgangspunt om indringend, interessant en oorspronkelijk te schrijven en tekenen voor de laatste Bellnote van 2023. Je bijdrage is tot uiterlijk zaterdag 9 december welkom bij de redactie: bellnote@daventria.com. Alvast veel dank!