Havenmond sucks!

Bij het huidige extreem lage water hebben we er een ‘Let op!-moment’ bij gekregen. Als je de havenmond in- of uitvaart, en er vaart toevallig een groot schip op de IJssel voorbij, kan het weinige water zo sterk de rivier ingetrokken worden dat je boot onbestuurbaar wordt. Dat is een aantal van ons al overkomen. Dus wees extra alert bij de vernauwing in de havenuit/- ingang!