De jeugd heeft de toekomst en pakt door

Afgelopen 2 jaar is het aantal jeugdleden binnen Daventria gegroeid en zijn de jeugdcoaches druk geweest om alle deze (nieuwe) jeugdleden op te leiden en te coachen naar hogere prestaties. En de jeugdcommissie wil nog verder groeien en heeft nog meer (wedstrijd)ambities, iets dat we als bestuur positief hebben omarmd en in de najaars-ALV van 2021 is gepresenteerd. Deze plannen zijn ook ondersteund met een opgenomen jeugdbegroting is ons (goedgekeurde) budget voor 2022.

Eerder al (2018) heeft de ‘commissie 2023’ in de toekomstvisie op Daventria het belang van de aanwas van jeugd voor de toekomst van onze club benadrukt. Daar is vanaf dat moment veel actie op gezet en plukken we nu met zijn allen de vruchten van. Daar zijn we erg blij mee.

Met deze plannen en begroting pakt de jeugdcommissie in 2022 door met de deelname aan een flink aantal skiff- en dubbel2-wedstrijden op (inter)nationaal niveau. Daarvoor hebben ze uiteraard boten nodig. Dit betekent dat gedurende diverse weekenden tot aan de zomervakantie de nodige skiff’s en dubbel2’en staan ingepland. Ook de botenwagen (Boerwage) zal veelvuldig weg zijn.

De jeugdcommissie is zich bewust van het beslag op onze vloot dat deze deelname met zich mee brengt en de impact voor andere roeiers. Derhalve probeert men de bootbezetting zo efficiënt mogelijk te plannen onder andere door:

  • Dubbel bootgebruik;
  • Veel wedstrijden / nummers kunnen waarschijnlijk op 1 dag gevaren worden;
  • Coaches rijden einde dag weer terug naar Deventer en kunnen boten mee terug nemen;
  • Een maand voorafgaand aan de wedstrijd wordt bekend gemaakt welke boten waarschijnlijk nodig zijn.

Als bestuur begrijpen we dat dit ertoe leidt dat boten niet altijd beschikbaar zijn of dat roeiers naar een ander roei-moment moeten uitwijken. Dat kan weleens wat lastig zijn. Tegelijk is ons beleid als vereniging ook gericht op het stimuleren van het jeugdroeien. Daarom vragen we aan onze leden om begrip en flexibiliteit.
En uiteraard monitoren we hoe dit proces verloopt zodat we hier tijdig op bij kunnen sturen.

Concreet zal de jeugdcommissie een maand voorafgaand aan een wedstrijd de planning voor de komende 4 weken op onze website plaatsen (te vinden onder het kopje jeugdroeien). Deze planning wordt frequent bijgewerkt zodat voor iedereen helder is wanneer welke boten weg zijn.

De eerste planning qua bootbezetting is bij deze aankondiging opgenomen, vervolgcommunicatie zal dus via de website verlopen.

Mocht er onverhoopt toch een probleem ontstaan, meld dit dan bij de jeugdcommissie (Yvonne en Erik) of het bestuur (Maurice), dan kijken we wat mogelijk is.

Met vriendelijke groet.

Namens het bestuur,

Maurice van den Broek
Commissaris Roeien