Opening Midweek Roeiseizoen 2022

Op woensdag 9 maart starten we ons midweekprogramma met een rondje door onze mooie buurstad Zwolle. We hopen dat het voorjaar al merkbaar zal zijn en we volop kunnen genieten van de natuur en de stad. De tocht gaat over het Zwarte water en de Vecht en door de grachten van Zwolle. Aan een van de singels kan wellicht worden aangelegd voor een korte picknickstop. Er wordt geroeid in wherry’s en C-boten. Een mooie tocht voor zowel ervaren als beginnende roeiers.

Traditiegetrouw sluiten we deze eerste tocht af met ‘n borrel en een heerlijke, door Mies bereide erwtensoep. Ook degenen die niet meegaan met de tocht zijn van harte welkom bij deze snertmaaltijd. Dit wel graag van tevoren opgeven via Mijn Daventria.

We vertrekken 10:00 uur vanaf de parkeerplaats bij de roei waarna we koffie drinken bij de Zwolsche rond 10:45 uur. Daarna laten we de boten te water en gaan we van start. We zullen ongeveer 3 uur roeien en verwachten na het douchen en omkleden tussen 16:30 en 17:00 uur weer terug zijn op de roei in Deventer. Met een drankje wordt het ongetwijfeld gezellig napraten. Rond 17:30 gaan we aan tafel om te genieten van de snertmaaltijd.

U bent allen van harte welkom bij de opening van het nieuwe seizoen.

Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 4 maart via Mijn Daventria. Hier graag ook dieetwensen aangeven.

Voor de borrel en snert rekenen we € 6,50 per persoon en voor het hele programma € 16,00. Dit bedrag graag storten op bankrekening: NL81INGB0006478259  met vermelding van je naam en "rondje Zwolle".

Zelf lunchpakket, drinken e.d. meenemen.
Graag aangeven of je wilt rijden en geef ook aan hoeveel pasagiers je mee kunt nemen. De km vergoeding is volgens ANWB routeplanner en bedraagt € 0.30 per km.