Archief

DAVO Ergometer wedstrijd

Update: ondanks dat het botenhuis nog niet bereikbaar is gaat de DAVO door. Er is een vervangende locatie.

Helaas kon de eerste DAVO wedstrijd van dit seizoen op 10 december niet doorgaan omwille van - je raadt het niet - het hoge water. Zondag 14 januari gaan we in de herkansing met de DAVO ergometer wedstrijd. Wederom vanwege het hoge water is de locatie hiervan momenteel nog niet zeker; houdt hiervoor de website in de gaten! Wel het vriendelijke doch dringende verzoek om als je mee wil doen en al het eten van rond de feestdagen weer lekker van je af wil trappen, je even op te geven via Mijn Daventria.

Nieuwjaarsborrel: zelfde dag, andere plek

Vanwege aanhoudend hoogwater is onze nieuwjaarsborrel (zondag 7 januari 15.00 uur) verplaatst. Dankzij een geweldig gebaar van Roely en Karly zal de borrel bij hun thuis worden gehouden. Allen zijn ook hier van harte welkom! Vanwege de bijzondere locatie willen we wel graag weten hoeveel mensen er komen, daarom graag even aanmelden via secretaris@daventria.com. Hiervoor alvast dank! Nadere info (waaronder het adres;) volgt in de gele mail van 1 januari.

Roei niet bereikbaar (23 december)

De brug naar de roei is kapot gewaaid en kan voorlopig niet gerepareerd worden. Bovendien komt er nog meer hoogwater aan. Daarom is het niet mogelijk om de roei te bereiken. Wij verzoeken onze leden dringend om dit ook niet te proberen met bootjes, er staat zeer sterke stroming. Wij houden contact met Max over de situatie en melden ons als er nieuws is, ook i.v.m. de nieuwjaarsborrel. Houd deze site daarom goed in de gaten. Ondanks dit ongemak wensen we iedereen fijne feestdagen!

Hoogwater cancelt de eerste DAVO-wedstrijd op 10 december 2023

Het water in de IJssel is zodanig aan het stijgen dat in de loop van vandaag (vrijdag 8 december) de 4,80 m +NAP weer overschreden wordt. En de verwachting is dat dat de komende dagen ook zo blijft. Dus helaas kan de eerste DAVO-wedstrijd op zondag 10 december niet doorgaan! We overwegen deze 750 m – wedstrijd ergens begin volgend jaar alsnog te organiseren.

Nieuwjaarsduik 2024!

Daventre Portu, ZMvD, DWV en Daventria nodigen leden uit voor een verfrissende start van het nieuwe jaar!

Datum: 1 januari 2024
Tijd: 13:00 uur (ontvangst), 14:00 - 16:00 uur (duik)
Locatie: Jollenveld

Kort verslag ALV najaar 2023

Het water stond hoog en klotste net niet over de noodbrug. Menig lid had het advies opgevolgd om waterdichte laarzen te dragen. Gelukkig staat het water bij Daventria nog niet aan de lippen en kon de penningmeester een sluitende begroting presenteren die met een grote meerderheid door de aanwezige leden is aangenomen.

De Davo: Daventria Onderlinge / Open

De Davo bestaat uit 4 wedstrijden voor alle leden van onze vereniging. Zeker nieuwe en minder ervaren leden worden uitgenodigd om deel te nemen want of je jong, oud, beginner, olympiër, scull, boord, man of vrouw bent iedereen kan, en moet eigenlijk, meedoen. We werken met correctiefactoren voor boottype, man/vrouw, en leeftijd.

Kopijstop Bellnote: zaterdag 9 december

Door het hoge water moeten we door een roeiloze of roeiarme periode heen. Zo ontstaat extra tijd voor bezinning en verdieping. Wat een mooi uitgangspunt om indringend, interessant en oorspronkelijk te schrijven en tekenen voor de laatste Bellnote van 2023. Je bijdrage is tot uiterlijk zaterdag 9 december welkom bij de redactie: bellnote@daventria.com. Alvast veel dank!

Hoogwater

Er komt hoogwater aan, waarschijnlijk vanaf zaterdag 18 of zondag 19 november vaarverbod. We schatten in dat dit ca. 2 weken gaat duren.

Een paar dingen:

  • er gaan enkele wedstrijdboten naar Almelo die (deels) ook naar de Beatrix wedstrijden gaan (26 nov). Verder gaan we geen boten evacueren
  • als mensen willen roeien in Almelo kunnen we op beperkte schaal boten lenen van Amycus. Neem als je dit wil even contact op met Robert via whatsapp (0652801067), dan kijken we wat er kan i.o.m. Amycus. NB er zijn kosten aan verbonden, 5€ pp.
  • de roei is via de catwalk bereikbaar, dus je kan sowieso ergometeren en koffiedrinken
  • de ALV op de roei (donderdag 23 november 20.00 uur) gaat gewoon door!

De vrouw met de hamer

Op zondag 29 oktober beleefden we een mooi verenigingsmoment: ons vernieuwde terras werd officieel in gebruik genomen met een openingshandeling door Maartje Mostard en Wout Maris (zoon van Rics), na een woordje van onze voorzitter Els Blaauw. Waarna de vrouw met de hamer (Els dus) voorbij kwam met prachtig gegraveerde hamers voor alle harde terrasklussers. Daarna vertelde Niels Meijerink over de productie van onderzetters gemaakt van overtollige terrasplanken, initiatief van Maartje.

Pagina's