Kort verslag ALV najaar 2023

Het water stond hoog en klotste net niet over de noodbrug. Menig lid had het advies opgevolgd om waterdichte laarzen te dragen. Gelukkig staat het water bij Daventria nog niet aan de lippen en kon de penningmeester een sluitende begroting presenteren die met een grote meerderheid door de aanwezige leden is aangenomen.

Het botenplan is door de commissaris materiaal toegelicht en eveneens door de AV goedgekeurd. Dit plan kent een gedegen voorbereiding vanuit de Mac en de botenplanavond in september. Uniek voor deze ALV was een live ingekomen stuk bij de mededelingen van de commissie Collectief Geheugen, zie onderstaande afbeelding. Bijna 140 jaar historie van onze vereniging heeft deze commissie prachtig weergegeven in de mores van Daventria en is daarmee een waardevol leeswerk voor het bestuur en de leden.

Het laatste woord was aan ons ere-lid Leen Bouman, alvorens het bestuur de vergadering kon sluiten en de bar openging.

Het bestuur dankt de aanwezige leden voor de suggesties en de goedkeuring van het beleid. Wij gaan met veel plezier en energie de volgende bestuursperiode in.