Aanmelden voor cursus of lidmaatschap


U heeft interesse in de roeisport en wilt u aanmelden voor een lidmaatschap of cursus bij Roei- & Zeilvereniging Daventria? Op deze website kunt u informatie vinden over de vereniging, lidmaatschap en contributie. Heeft u nog geen roeiervaring? Geef u dan op voor de beginnerscursus.

Middels onderstaand belangstellingsformulier kunt u aangeven dat u geintresseerd bent in een beginnerscursus of om als ervaren roeier in te stromen bij Daventria. Er wordt daarna zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

N.B. U kunt pas worden ingeschreven in de beginnerscursus of als kennismakend lid van R&ZV Daventria, wanneer u het aanmeldformulier heeft ingevuld. U krijgt hier nog verdere informatie nodig.

Voor vragen over het lidmaatschap kunt u contact opnemen met de ledenadministratie.

Belangstellingsformulier


 

Uw volledige naam
Het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Hier kunt u ze kwijt.
CAPTCHA