Memo skiffen bij een water temperatuur onder de 10 graden

(d.d. 2 november 2021)

Op 27 september 2021 is het bestuur in gesprek gegaan met een aantal roeiers over de mogelijkheden om te roeien in een skiff op de Hank bij een watertemperatuur onder de 10 graden.
Aanwezig namens het bestuur; Robert Duzijn en Els Blaauw
Aanwezig namens de roeiers; Katheli Boerlage, Marjolein Snippe, Maarten Swemle, Else Bonnemaijers,Ontstaan van de dispensatieregel:
Op onze oude plek (tot 2014) was een kleine haven, waar geen kilometers gemaakt konden worden. Wedstrijdroeiers die trainden voor de Hel en de skiffhead wilden ’s winters doortrainen op de IJssel. Het toenmalige bestuur (Theo vd Broek voorzitter) heeft daarom de dispensatiemogelijkheid ingesteld voor (1e klas) skiffeurs die voor wedstrijden trainen, ivm bestuursaansprakelijkheid.

Destijds was het behalen van een 1e klas bevoegdheid enkel mogelijk op/ voor de IJssel.

Huidige situatie:
We hebben sinds 2014 een grote Hank, de 1e klas bevoegdheid kun je nu ook op de Hank behalen, vanaf 2e klas bevoegdheid kun je (via handtekeningen) je RIJ bevoegdheid verkrijgen.

Het dispensatiesysteem is in deze nieuwe situatie tot nu toe ongewijzigd gebleven. Vraag van de delegatie roeiers aan het bestuur was om dit systeem, gezien de nieuwe situatie, in overweging te nemen, met als wens om ook 2e klas roeiers onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid te bieden ’s winters op de hank te skiffen.

Het bestuur heeft de vraag opgepakt met als vertrekpunt dat de eigen verantwoordelijkheid meer leidend zou moeten zijn in ons omgaan met risico’s.

De koers die het huidige bestuur in wil zetten is: basisregels zijn nodig, maar niet alles dichttimmeren, leden meer zelf laten nadenken en zelf verantwoordelijk laten zijn  voor hun gedrag/keuzes. Je kunt niet alles voorkomen, een bepaald risico moet je accepteren als lid, als vereniging en als bestuur. De uitdaging is nu de leden mee te krijgen, ervoor te zorgen dat leden zich ervan bewust zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor bepaalde keuzes (ga ik vandaag met windkracht 3 wel/niet het water op in de skiff?)

Het onderscheid tussen de 1e klas en 2e klas bevoegdheid is technisch. Skiffeurs die opgaan voor hun 2e klas examen worden streng beoordeeld op bootbeheersing. Als skiffeurs hun 2e klas bevoegdheid hebben gehaald, roeien zij veilig genoeg om de IJssel op te gaan. Roeien op de IJssel in de zomer is doorgaans moeilijker dan skiffen op de Hank in de winter.

Genoemde delegatie roeiers vragen het bestuur middels een brief en het gesprek op 27 september om het beleid omtrent skiffen bij lagere watertemperaturen te wijzigen en 2e klas skiffeurs ook de gelegenheid te geven dispensatie aan te vragen.

Alvorens dit besluit te nemen heeft het bestuur advies ingewonnen bij de Veiligheidscommissie en gevraagd mee te denken over de noodzakelijke randvoorwaarden. De veiligheidscommissie heeft op 25 oktober haar bevindingen aan het bestuur gestuurd. Op de bestuursvergadering van 26 oktober j.l. heeft het bestuur de verslagen en adviezen besproken.

Het bestuur overweegt als volgt.

Het feit dat skiffeurs die opgaan voor 2e klas bevoegdheid zodanig worden beoordeeld dat zij veilig genoeg kunnen roeien op de IJssel en daarmee ook in staat worden geacht om veilig te kunnen roeien op de Hank, is voor het bestuur een belangrijk gegeven om skiffen voor 2e klas skiffeurs toe te staan. Daarbij vindt het bestuur het van belang de roeiers te wijzen op de gevaren van roeien bij koudere temperaturen. Dit houdt in:

  • De roeiers (ook de 1e klas roeiers) dienen kennis te nemen van de informatie in de Bellnote en Gele mail over de ernstige risico’s van roeien bij koudere watertemperaturen.
  • Een pop up over de risico’s bij het reserveren van een skiff in de winter
  • De verplichting voor 2e klas skiffeurs om met minimaal twee roeiers te skiffen
  • De verplichting voor 2e klas skiffeurs om op de Hank te blijven
  • Dat bewustwording mbt de specifieke risico’s een plek krijgen in opleiding en examen A2 .
  • De verplichting om een foliedeken mee te nemen (dit geldt voor 1e en 2e klas roeiers)

Het huidige dispensatiesysteem zal met deze eisen worden uitgebreid. Samengevat:

  • Zowel 1e als 2e klas roeiers kunnen m.i.v. komende winter dispensatie aanvragen voor skiffen bij een watertemperatuur lager dan 10 graden;
  • Degenen die een dergelijke dispensatie aanvragen zal worden gevraagd voor genoemde eisen/randvoorwaarden te ‘tekenen’ via Mijn Daventria. Bovenal blijft gelden dat het voor zowel 2e klas als 1e klas skiffeurs aan henzelf is om in te schatten of het verstandig is het water op te gaan bij de dan heersende weersomstandigheden.

NB; dit verzoek geldt niet voor leden met een 2e klas boord-bevoegdheid. Deze roeiers zijn technisch nog niet beoordeeld om veilig in de winter door te roeien in een 2-.