Update Corona, handhaving roeiverbod

Beste Daventrianen,

Het bestuur heeft op basis van de maatregelen, adviezen en richtlijnen van het RIVM en de KNRB besloten om in ieder geval tot 6 april de loods en het terrein te sluiten.

Dit verbod geldt nog steeds, we willen het risico niet lopen dat het virus zich via de vereniging verder verspreidt en dat mensen besmet raken. Tot op heden kon er ook niet geroeid worden vanwege de hoge waterstand. Op dit moment ziet het er naar uit dat rond 21 maart het peil weer onder de 4.85m zal zakken. Dat roept bij velen de wens op om weer op het water te gaan.

Doe dit echter niet, ook niet wanneer je de beschikking over een priveboot hebt. Blijf voorlopig weg van de Roei tot er nieuwe maatregelen worden aangekondigd. Het is ook niet de bedoeling dat er wordt ge-ergometerd of dat er ergometers mee naar huis genomen worden.

De overheid heeft besloten alle sportfacilteiten te sluiten. Die maatregel is er niet voor niets. Alle adviezen en maatregelen van de overheid zijn nu gericht op het vertragen en indammen van het aantal besmettingen en het drastisch beperken van sociale contacten waardoor besmetting kan optreden. Deze maatregelen treffen ook de roeisport. Het houden van afstand tot elkaar helpt ons om samen het virus gefaseerd in de bevolking te laten circuleren.

Dus, ook wanneer het water onder 4.85m zakt wordt er niet geroeid, ook niet in privé materiaal
We begrijpen dat we hier niet met een fijne boodschap komen, maar vertrouwen op ieders medewerking. Ook wij zien uit naar normale tijden met ouderwets roeiplezier!

Met hartelijke groet,
Het bestuur