Boot havenmeester Max aan onze steiger.

Afgelopen week is havenmeester Max en Nathalie aan onze steiger komen liggen. Max zal op deze manier meer toezicht kunnen houden op ons mooie botenhuis en eventueel ongewenste gasten kunnen aanspreken.

Dit is tijdens afgelopen najaarsAV besproken en geaccordeerd. Het bestuur heeft met Max hiervoor een ligcontract afgesloten om dit officieel te maken.