In Memoriam Herman Buitenhuis

Op 2 juli is ons Lid van Verdienste Herman Buitenhuis overleden. Herman Buitenhuis is van 1962 tot 1968 commissaris geweest van het bestuur en heeft zich toentertijd ingezet voor de bouw van het toen ‘nieuwe’ botenhuis. Dit In Memoriam is geschreven door lid René Koopman, waarvoor dank.

Namens het bestuur

Jessica Anschütz
secretaris


 

 

In het voorjaar van 1957 wordt Herman Buitenhuis lid van Daventria. Hij wordt afgeroeid door Roek de Kroes, samen met ondergetekende. Vroeg in de ochtend ( meestal zeven uur) de mistflarden verdrijven op weg naar de haven van Noury. In de Sunne, een overnaadse tub, waarin je kunt boordroeien en scullen zonder de riggers te moeten omstellen. De rustige commando’s van Roek klinken ver over het gladde water, de koeien kijken verstoord. Na verloop van tijd horen we de “bell-notes” klinken en binnen zes weken doen we roei-examen bij Jan van Delden (huiver!) en wordt ons toegestaan zelf met de boot de IJssel onveilig te maken. Een paar jaren van (bijna) dagelijks roeien (en luieren op de vele strandjes) volgen.

Daarnaast wordt de bootsman Jacob Stooter vaak geholpen met het onderhoud van botenhuis en vloot. Vlotten koolteren, schuren en lakken, schoonmaken en repareren. Het is een logische stap tot bestuurslid en in de voorjaarsvergadering van 1962 wordt Herman benoemd tot commissaris, met als “specialisatie” het botenhuis.

Dit botenhuis begint geleidelijk uit zijn voegen te groeien door het toenemend aantal leden: een te kleine salon, kleedkamers met uitsluitend koud stromend water en een piepklein werkplaatsje. Herman beweegt zijn vader, architect van beroep, een plan te maken voor een grondige verbouwing en zo wordt in 1968 de nieuwe opbouw van het botenhuis feestelijk geopend. Herman heeft wederom tijdens de verbouwing zelf de handen uit de mouwen gestoken en het toezicht op het personeel van de aannemer verzorgd. De aannemer werkt tegen kostprijs, materialen worden tegen inkoopprijzen aangeschaft, allemaal dankzij de diverse relaties. Zo worden de financiële gaten gedicht.

Daar er ook nog gestudeerd moet worden, heeft Herman zijn bestuursfunctie begin 1968 overgedragen en wordt hij voor zijn enorme inzet benoemd tot Lid van Verdienste van R&ZV Daventria.

Het verbouwde botenhuis doet nog tot het jaar 2000 dienst en wordt na het gereedkomen van ons huidig botenhuis afgebroken.

 

René J. Koopman