Botenwagens

Algemeen
Voor het rijden met een aanhanger boven de 750 kg moet de bestuurder een BE-rijbewijs hebben, tenzij de toegestane maximummassa van de aanhanger kleiner is dan van het trekkende voertuig, en de totale combinatie minder dan 3500 kg weegt.

De bestuurder is gedurende het gebruik van de botenwagen verantwoordelijk voor de wagen en zijn lading,  ook bij het opladen of afladen. Wij raden de bestuurder dringend aan om te zorgen voor een bijrijder die kan helpen bij het manoeuvreren met de botenwagen.

De spanbanden, dekzeilen, disselsloten, verloopstekkers en een kopie kentekenbewijs die horen bij de botenwagen worden compleet gehouden door de bestuurder. De bestuurder die de botenwagen aanvraagt is verantwoordelijk voor het schadevrij inleveren van de botenwagen met alle toebehoren. Het komt geregeld voor dat er schades ontstaan of vermissingen zijn aan de botenwagens.  Geef schades en vermissingen altijd door bowacie@daventria.com zodat de reparatie kan worden uitgevoerd.

De aanhangers zijn verzekerd tegen diefstal. De wettelijke aansprakelijkheid is verzekerd via de verplichte WA-verzekering van het trekkende voertuig van de bestuurder. Schade die door schuld van de bestuurder aan de aanhanger ontstaat, is niet door Daventria verzekerd. In voorkomende gevallen zal de schade op de verzekering van de bestuurder verhaald worden.

De bestuurders van de botenwagen mogen kilometers declareren bij de penningmeester. Vergoeding vindt alleen plaats als het handelt om vervoer naar en van een evenement waarvoor de deelname via de vereniging wordt georganiseerd. Ploeguitjes worden daarmee niet vergoed.
Bij internationale evenementen worden alleen de kilometers tot aan de Nederlandse grens vergoed. De vergoeding per kilometer is € 0,35 voor de ‘Baas boven Baas’ en € 0,20 voor de ‘BoerWage’.
Snelheidsovertredingen en overtredingen die het gevolg zijn van het afwijken van de regels voor normaal weggebruik, komen voor rekening van de bestuurder van het voertuig die de botenwagen trekt. De maximum snelheid voor het rijden met een aanhanger is 90 km per uur.

Type Botenwagens

Baas Boven Baas:
Baas boven Baas is geschikt voor alle boottypen. De Baas Boven Baas weegt ledig 940 kg en het totaalgewicht mag maximaal 1500 kg bedragen. Het maximale laadvermogen is 560 kg. De maximale lengte die op de Baas Boven Baas geladen mag worden is 12,5 m. Baas Boven baas heeft een 13 polige stekker.

De Baas Boven Baas  is een schamelwagen De keuze voor schamelwagen was noodzakelijk omdat de wettelijke eisen van uitstekende lading aangescherpt zijn. De achterkant van de schamelwagen is inschuifbaar. Echter, wij willen niet dat de achterkant wordt ingeschoven. De spanband aan de achterkant staat in verbinding met de spanband aan de voorkant. De spanbanden zijn op elkaar afgesteld.

Nieuw groot:
Nieuw Groot  een tandemasser die  geschikt voor het vervoeren van de meeste boottypen, behalve voor ongedeelde gladde vieren en achten. Nieuw Groot weegt ledig 980 kg en het totaalgewicht mag 1500 kg  bedragen. Het maximale laadvermogen is 520 kg. De maximale lengte die op de Nieuw Groot geladen mag worden is 11 meter.  Nieuw Groot heeft een 7 polige stekker.

Reserveren, ophalen en wegbrengen botenwagen
Het is niet mogelijk om zelfstandig botenwagens te reserveren. Mail met de botenwagen commissie bowacie@daventria.com om de botenwagen te reserveren en afspraken te maken over  het ophalen en terugbrengen van de botenwagen.

Beide botenwagen zijn van disselsloten voorzien en staan op slot op het terrein bij Chiel de Bruijne, Terwoldseweg 24, 7391 TC Twello. Voor het openen van de disselsloten is zijn sleutels noodzakelijk. Die sleutels zitten in een apart sleutelkastje dat met een code geopend kan worden. Als de bestuurder voor de eerste keer komt krijgt de bestuurder een uitleg over het gebruik van de botenwagen, de plaats waar de sleutels liggen, codes van het slot en het terugplaatsen van de botenwagens

Laat de botenwagen 's nachts niet op de parkeerplaats bij Daventria staan. Na het opladen 's avonds en na het afladen moet de botenwagen weer terug naar de stalling in Twello.

Tips bij het laden
Impellers op de boot laten zitten en vastplakken met eenvoudig afplaktape. Wegraken en kapot schroefdraad wordt daarmee voorkomen, kosten €25 per stuk.

Drukstangen altijd los vervoeren, demonteren door topmoer los te draaien, drukstangen afnemen en topmoer weer vastdraaien om lostrillen te voorkomen. De flenzen aan de drukstang zijn zwak en breken snel, kosten €75 per drukstang.

Bankjes altijd uit de boot tijdens transport, niet vastbinden in de boot! Stuitert toch door schokken van de kar en maken wieltjes en slidings kapot. Zeer behoedzaam uitnemen en niet door de stopjes heen timmeren, daar komen ook kapotte wieltjes van kosten  €15 per wiel.
Rigger- en koppelingsboutjes altijd op de boot laten zitten en vastdraaien, niet in apart potje/bakje/doosje. We hebben al vaak boutjes moeten vervangen omdat potjes zoekraken. De riggers en drukstangen worden zo goed mogelijk gemerkt, bankjes samengebonden en voorzien van bootnaam en roeiplek.

Aparte behandeling voor Karpe Diem en Pluck. Deze Filippi's hebben aparte bouten voor de scull en boordriggers. Aan de riggers laten zitten bij transport of bij buiten gebruik in de loods.  
Zorg dat de boten minimaal met twee spanbanden vast liggen en met een remband geborgd zijn. De gladde vieren worden bij voorkeur zo hoog mogelijk geplaatst op de botenwagen.

Let goed op het aantal hangschragen wat meegaat. We zijn dit najaar al 2 paar schragen (grote paarse en een stel eigenbouw) kwijtgeraakt, kosten €85/stuk! Ze worden vaak geleend door andere ploegen als je zelf op het water bent, remedie is ze in de bowa terugleggen tijdens wedstrijd.

Wettelijk richtlijnen
Een bestuurder met alleen een B rijbewijs dient rekening te houden met het maximum gewicht van de botenwagen:

  • de toegestane maximale massa van de botenwagen mag niet zwaarder zijn dan het ledig gewicht van het trekkende ledige voertuig
  • de combinatie van het gewicht van de botenwagen plus dat van het ledige voertuig mag niet zwaarder zijn dan 3500 kg

Voorbeeld:
Heeft de bestuurder een BE rijbewijs dan bepaald het gewicht van het ledig voertuig het maximum gewicht van de botenwagen. Is het ledig gewicht van het voertuig 1300 kg, dan mag  de bestuurder met de Baas Boven Baas rijden met een geladen gewicht van 1300 – 940 = 360 kg. Met de onderstaande tabel kan de bestuurder berekenen welke boten hij mee kan nemen.

 

Boottype

Lengte

Breedte

Holte

Gewicht

Skiff

8,5

0,3

0,4

15kg

Twee

10,0

0,4

0,4

25kg

Vier

12,5

0,5

0,5

50kg

Acht

18,0

0,6

0,5

100kg

C2

9,0

0,7

0,5

40kg

C4

11,0

0,8

0,5

85kg