Afschrijven CoxBox

De CoxBoxen (die versterkertjes die je in boten met speakers kunt gebruiken zodat je niet zo hard hoeft te schreeuwen) zijn in het afschrijfsysteem opgenomen. Bij gebruik deze dus graag reserveren. De coxboxen zijn af te schrijven door iedereen met een stuurbevoegdheid. Gelijktijdig afschrijven van een boot en een CoxBox door dezelfde persoon is mogelijk.

Leg de CoxBox na gebruik aan de lader en let er even op dat het lampje knippert (Coxbox 1 (grijs), Coxbox 3 (mini)) of de melding CHAr9 verschijnt (Coxbox 2 (geel)). Als de accu vol is, is het beter om de lader uit het stopcontact te halen.