Skiff krijgt doopnaam Schnaauwert

Onder veel belangstelling werd op 3 juli de Hudson skiff gedoopt die we als buitenkansje op de kop hebben kunnen tikken. Door Ed van Lamoen werd de skiff "Schnaauwert" gedoopt, naar een boerderij op de Voorsterklei nabij het dorp Voorst. De boot werd daarna met prachtige halen voorgeroeid door jeugdlid Inez Karthaus, terwijl het publiek van vertrouwde bubbels kon genieten, met dank aan de barcommissie.

De skiff wordt als 1e klas opgenomen in het afschrijfsysteem, roeiersgewicht 75 kg. De boot ligt op de oude plek van de Poelbeek, die terug zal gaan naar Bertus Blom. Bertus heeft deze boot enkele jaren geleden aan Daventria geschonken; de boot werd sindsdien vaak gebruikt en roeide erg lekker. Omdat het hout zoveel mogelijk uit de vloot gaat vanwege onderhoud, hebben we (met een traan) afscheid moeten nemen van de boot. Bertus, veel dank voor het jarenlange plezier dat we van je Poelbeek hadden en we hopen dat hij weer een goede bestemming krijgt!

Ook op 3 juli is de Tweet tijdelijk op de plaats van de verkochte Nijenbeek gelegd, om hem beter bereikbaar te krijgen waardoor de kans op schade wordt beperkt. Na de zomer zal de stelling van de tweetjes worden verbouwd, waarna deze boten (waaronder de Tweet) een definitieve plek krijgen.

Meer over de doop, foto's etc. in de komende Bellnote.