Kopijstop Bellnote zaterdag 8 december

Het Kerstnummer van de Bellnote is dé plek voor een stemmig verhaal over  roeien en alles wat ons verder bezig houdt in de vereniging Daventria. Help de redactie met extra mooie verhalen, verslagen, oproepen en foto’s om deze laatste Bellnote van 2018 tot een hoogtepunt van het jaar te maken. Kopij uiterlijk zaterdag 8 december sturen naar bell-note@daventria.com.