14 juni: De Hanze besproken door Clemens Hogenstijn

“In de roeisporen van het Hanzeverbond”

Ook na vele eeuwen is het bekende Hanzeverbond tussen de Hanzesteden nog steeds levendig. Maar wat was de Hanze? Welke rol speelde de Hanze in de ontwikkeling van Deventer en hoe belangrijk was de IJssel hierin? Vragen die je stelt aan een historicus.

In het kader van de Hanze roeimarathon hebben wij stadshistoricus Clemens Hogenstijn gevraagd een presentatie over De Hanze te houden en wel op 14 juni om 19.30 uur in Het Salon. Clemens is een eminent kenner van de Deventer historie en een bevlogen verteller. Zij verhalen boeien enorm en hij zal u graag inwijden in de details van het Hanzeverbond en de Hanzestad Deventer .

Iedereen van harte uitgenodigd om Hogenstijn’s verhaal bij te wonen. Gaarne aanmelden via Mijn Daventria