Midweek Veiligheidssessies

In de ledenvergadering hebben we al aangekondigd meer aandacht aan het thema veiligheid te gaan besteden. De bedoeling is om dat zo aan te pakken dat in principe alle geledingen van de vereniging aan bod komen.
Om te beginnen organiseren we een tweetal ochtendsessies voor de midweekroeiers, op:

  • Maandag 10 april a.s. vanaf 11:30 uur, en
  • Donderdag 13 april a.s. ook vanaf 11:30 uur.

Iedereen die dan kan komen is van harte uitgenodigd, ook als je jezelf niet tot het MWR-smaldeel rekent.

De commissie veiligheid is voornemens om ook avondsessies over dit onderwerp te houden. Nader bericht hierover volgt.

Het bestuur