Ledenvergadering

Kort verslag van de algemene vergadering 23 maart 2018

Vrijdagavond 23 maart 2018 is de algemene vergadering door 76 leden bezocht. Zoals de agenda al aangaf stond daar o.a. op: het aanvullen van het bestuur tot 5 personen, het uitgestelde botenplan 2018, het afsluiten van het financieel jaar 2017, de uitreiking van de verenigingsprijzen 2017, een risicoanalyseverslag en het reeds aangekondigde terug treden van Martijn van Nieuwenhuijze.

Uitnodiging voorjaars ALV 2018

Het bestuur nodigt alle leden uit om de voorjaars ALV bij te wonen op vrijdag 23 maart om 20.00 uur op de Roei.

Najaarsvergadering 2017

De agenda van de goed bezochte ledenvergadering van 24 november 2017 bevat naast de begroting en de contributie voor 2018 nog drie andere ‘stevige’ onderwerpen: het roeiplan en het botenplan voor 2018, en – opnieuw – veiligheid. Aan het begin van de vergadering worden de recent overleden oud-leden Lieuwe Dijkstra en Litse Busscher herdacht.

Najaarsvergadering 2016: nieuwe accenten met nieuwe bestuursleden

De zeer goed bezochte ledenvergadering van 25 november 2016 bouwt voort op bestaande fundamenten van het Roeiplan, de Basisvloot 450 en het stramien van de Begroting én brengt belangrijke nieuwe accenten aan. Drie nieuwe bestuursleden treden aan.

Subscribe to RSS - Ledenvergadering