Midweekroeien bij Daventria

De commissie MWR coördineert activiteiten, luistert naar wat er leeft binnen de vereniging op door-de-weekse dagen, behartigt de belangen van midweekroeiers bij het bestuur en neemt zo nodig initiatieven. Dit alles heeft tot doel midweekroeiers door het jaar heen een plezierig, veilig en verantwoord roei-jaar te bieden.

Om continuïteit te waarborgen en opgebouwde kennis en ervaring niet verloren te laten gaan, bestaat de Cie MWR uit maximaal drie personen met elk hun eigen aandachtspunten zoals contactpersoon met de Cie Coaching en Opleiding, secretariële taken en organisatie van toertochten. Elk jaar treedt één persoon af en komt er een nieuwe bij. Dat geeft steeds een nieuwe impuls, het werk wordt beter verdeeld en de betreffende mensen zijn drie jaar actief.

Toertochten
De MWR-commissie organiseert een aantal tochten, waaronder:

  • Snertmaaltijd februari/ maart na een roeitochtje naar de kanohaven of muur v.v.
  • Een aantal tochten bij gastverenigingen in den lande. Zie de website en de agenda.
  • Tochten bij huis, o.a. Gorsseltocht en Veessen v.v. tocht.

Het ontvangen van gasten die bij Daventria willen komen roeien behoort tot de activiteiten van de commissie.

Contacten
De mwr-cie onderhoudt contacten met:

  • Het bestuur van Daventria
  • Commissie Coaching en Opleiding
  • Recreatie commissie
  • Landelijke KNRV commissie voor het midweekroeien.

Inloopuren

  • Op maandag ochtend van 10-12 uur is er inloop roeien.Ieder lid is welkom. Voor een goede gang van zaken voor, tijdens en na het roeien is de coördinator verantwoordelijk. Het inloopuur is op maandag 10.00 - 12.00 uur, coördinator Jacques Eymans  Wil je een keer mee komen roeien, loop dan vooral binnen.
  • Op woensdagochtend van 10-12 uur  is er Roeien op de Hank. De coördinatoren zijn Marlien van Riet Paap en Mint Arents.

Roeien in vaste ploegen
Vaste ploegen worden op eigen initiatief gevormd. Cie MWR wil roeien in vaste ploegen stimuleren en ondersteunen.

Inzet Midweekroeiers
Midweekroeiers dragen hun steentje bij aan allerlei activiteiten van Daventria zoals hulp bij evenementen, mee roeien bij opleiding en training, schoolroeien, bardiensten, taarten bakken, enzovoort. We blijven rekenen op de enthousiaste medewerking van alle midweekroeiers!

Wintertraining
In de periode november t/m februari wordt er wintertrainingen in de sportschool georganiseerd. De coördinator is Mies Karrebeld.