Midweekroeien bij Daventria

De commissie MWR coördineert activiteiten, luistert naar wat er leeft binnen de vereniging op door-de-weekse dagen, behartigt de belangen van midweekroeiers bij het bestuur en neemt zo nodig initiatieven. Dit alles heeft tot doel midweekroeiers door het jaar heen een plezierig, veilig en verantwoord roei-jaar te bieden.

Om continuïteit te waarborgen en opgebouwde kennis en ervaring niet verloren te laten gaan, bestaat de Cie MWR uit maximaal vier personen met elk hun eigen aandachtspunten zoals de organisatie van toertochten, secretariële, financiële taken en contacten met de Cie Coaching en Opleiding. Elk jaar treedt één persoon af en komt er een nieuwe bij. Dat geeft steeds een nieuwe impuls, het werk wordt beter verdeeld en de betreffende mensen zijn vier jaar actief.

Toertochten

De MWR-commissie organiseert een aantal activiteiten en tochten, waaronder:

  • Opening van het MWR seizoen in februari/maart met een roeitocht bij ’n buurvereniging, Veenoordplas of muur.  Na afloop is er tijd voor borrelen en een snertmaaltijd.
  • Een aantal tochten bij gastverenigingen in den lande. Zie de website en de agenda.
  • Faciliteren van bv. Hemelvaarttocht, Mosterdtocht etc. Ook het ontvangen van gasten die bij Daventria willen roeien behoort bij de activiteiten. 
  • Afsluiting van het MWR seizoen in oktober met een roeitocht op de IJssel. Na afloop borrelen en diner. 

Contacten
De mwr-cie onderhoudt contacten met:

  • Het bestuur van Daventria
  • Commissie Coaching en Opleiding
  • Landelijke KNRV commissie voor het midweekroeien.

Inloopuren

Op maandag ochtend van 10-12 uur is er inloop roeien. Ieder lid is welkom. Voor een goede gang van zaken voor, tijdens en na het roeien is de coördinator verantwoordelijk. De coördinator is Jacques Eymans. Wil je een keer mee komen roeien, loop dan vooral binnen.

Op woensdagochtend van 10-12 uur  is er Roeien op de Hank. De coördinatoren zijn Mint Arends en Joke Jansen.

Roeien in vaste ploegen
Vaste ploegen worden op eigen initiatief gevormd. Cie MWR wil roeien in vaste ploegen stimuleren en ondersteunen.

Inzet Midweekroeiers
Midweekroeiers dragen hun steentje bij aan allerlei activiteiten van Daventria zoals hulp bij evenementen, meeroeien bij opleiding en training, schoolroeien, bardiensten, taarten bakken, enzovoort. We blijven rekenen op de enthousiaste medewerking van alle midweekroeiers!

Wintertraining
In de periode november t/m februari wordt er wintertrainingen in de sportschool georganiseerd. De coördinator is Mies Karrebeld.