Kopijstop Bellnote: zaterdag 11 juni 2022

De winter ligt achter ons, Corona levert weinig belemmeringen op: we roeien weer, de vereniging neemt nieuwe leden op, er zijn wedstrijden en tochten. Misschien ook weer tijd voor een feestje? Daarover kunnen jullie dan weer schrijven, tekenen etc. De voorjaars-Bellnote was lekker dik – ben benieuwd of jullie ook nu weer zoveel aan elkaar te vertellen hebben – via de Bellnote natuurlijk!

Lever je bijdrage uiterlijk zaterdag 11 juni in bij de redactie: bellnote@daventria.com. Alvast veel dank!