Aangepaste Roeibevoegheid IJssel

Voor het roeien op de IJssel mbt de bevoegdheden hanteren we sinds jaar en dag de regel  "de helft plus een".
In ons Gele Boekje staat dit als volgt omschreven:
"Als slechts een deel van de bootbemanning voldoende is gekwalificeerd voor het roeien in een bepaalde boot, geldt als regel dat minstens de helft plus één bevoegd dient te zijn tot het roeien in die boot. Bijvoorbeeld: als een ploeg op de IJssel oefent, moeten tenminste de stuurman en de boeg en een tweede roeier beschikken over IJsselbevoegdheid sturen. Bovendien moet er voldoende lichamelijke kracht aan boord zijn om de boot in noodsituaties te kunnen beheersen."

2x ; dubbel twee
In geval van een Dubbel2 (scull 2x) in combinatie met roeien op de IJssel is de bovenstaande regel mbt "de helft plus een" niet toepasbaar en dienen beide roeiers te beschikken over minimaal 2e klas Skiff bevoegdheid (Ax2) en IJsselbevoegdheid roeien (RIJ).
Dit riep desondanks toch nog de nodige vragen op, met name waarom de slag ook over RIJ zou moeten beschikken. Reden om dit punt ook te bespreken met de Examencommissie.

Vanuit deze afstemming komen wij als bestuur tot de volgende aanpassing in de roeibevoegdheid voor het roeien in een Dubbel2 (2x) op de IJssel:
In deze specifieke situatie geldt de volgende regel
Dit laatste ter beoordeling van de bevoegde boeg ("check voor vertrek") en in geval van twijfel dus niet de IJssel op gaan.

boeg beschikt over minimiaal 2e klas Skiff bevoegdheid (Ax2), IJsselbevoegdheid roeien (RIJ) en over voldoende kracht om op de IJssel te roeien;
slag bechikt over minimaal 2e klas Skiff bevoegdheid (Ax2), IJsselbevoegdheid sturen (StIJ) en voldoende kracht om op de IJssel goed te kunnen roeien.

 

Voor de duidelijkheid; deze regel geldt niet voor Tweezonder ( boord, 2-), beide roeiers (slag en boeg) dienen te beschikken over IJsselbevoegdheid roeien (RIJ).

 
C3x
In geval van een gestuurde C3 in combinatie met roeien op de IJssel dienen 3 van de 4 roeiers te beschikken over 2e klas C-bevoegdheid (Cx2) en IJsselbevoegdheid sturen (StIJ).
Door het even aantal mensen in de boot (net zoals bij een dubbel2) lopen we hier tegen een vergelijkbaar vraagstuk aan.
 
Als ls bestuur komen wij tot de volgende aanpassing in de roeibevoegdheid voor het roeien in een C3x op de IJssel:
In deze specifieke situatie geldt de volgende regel
Dit laatste ter beoordeling van de bevoegde stuur & boeg ("check voor vertrek") en in geval van twijfel dus niet de IJssel op gaan.

boeg & stuur beschikken over minimaal 2e klas C-bevoegdheid (Cx2), IJsselbevoegdheid sturen (StIJ) en over voldoende kracht om op de IJssel te roeien;
slag & 3e roeier beschikken over minimaal 2e klas C-bevoegdheid (Cx2) en voldoende kracht om op de IJssel goed te kunnen roeien.
Voor de duidelijkheid; in geval van een stuur in opleiding verschuift de verantwoordelijkheid en bevoegdheid naar de persoon op slag.