2e VIS-avond van het seizoen 2022 (Veiligheid In Sturen)

Met veel plezier kondig ik de 2e VIS-avond voor dit jaar aan (Veiligheid In Sturen) op dinsdag 10 mei a.s. om 20.00 uur in het salon.

Deze VIS-avonden staan in het teken van “permanente educatie” om het op peil houden van de kennis bij sturen / roeien op het gebied van basisregels en inzicht bij het sturen / varen op de IJssel, gevaarlijke situaties e.d.. Op een leuke en interactieve manier wordt op verschillende situaties ingegaan.
Deze avonden zijn reeds eerder toegelicht op de najaars-ALV 2021 en in de Bellnote, vanaf 2022 gaan we hier daadwerkelijk mee van start.

Vanaf 2022 organiseren we structureel op jaarbasis 3 avonden op het gebied van sturen en veiligheid op de IJssel. Ieder lid binnen Daventria dat beschikt over de bevoegdheid om op de IJssel te mogen sturen en / of roeien (StIJ / RIJ) dient eenmaal per 3 jaar een VIS-avond in het kader van de permanente educatie bij te wonen. De deelname (presentielijst) zal ook in Mijn Daventria worden vastgelegd binnen de bevoegdheden per persoon (VIS).
Geen deelname na 3 jaar aan een educatie avond zal worden opgevolgd door het bestuur en veiligheidscommissie om de reden hiervan te achterhalen en de noodzaak hiervan aan te geven.

Inschrijven gaat op de gebruikelijke manier via Mijn Daventria.

Ik meld tevens vast de volgende avond in 2022:
- 13 september

Tot binnenkort op een van de VIS-avonden.
Met vriendelijke groet,
Maurice van den Broek, Andries van den Berg, Mint Arends.