Kopijstop Bellnote: zaterdag 9 april 2022

Het is overduidelijk voorjaar: wat een prachtig weer om mooie nieuwe roeiverhalen te beleven. Wij hopen dat jullie die ook willen neerpennen of tekenen. Roeiwedstrijd op de Amstel, een mooie tocht, marathon of een ‘thuiswedstrijd’ op Hank of IJssel. Schrijf op hoe de vereniging nu echt weer tot leven komt. Denk aan de eerste fysieke ledenvergadering sinds jaren, cursussen voor nieuwe leden, bedrijfsroeien etc. Schrijf, teken en fotografeer en deel dit via de Bellnote met alle andere leden.  Lever je bijdrage uiterlijk zaterdag 9 april in bij de redactie: bellnote@daventria.com. Alvast veel dank!