Kort verslag algemene vergadering voorjaar 2022

In aanwezigheid van ruim 50 leden werd in een prettige en ontspannen sfeer op vrijdag 25 maart 2022 de algemene vergadering gehouden.

Het bestuur heeft de Commissie Collectief Geheugen geïnstalleerd, deze commissie bestaat uit HendrikJan Peters, Ingrid de Langen en Herma van Eijk.

Natuurlijk stond de uitreiking van  de verenigingsprijzen 2021 op de agenda:

  • De Tjalling Koopmansprijs werd uitgereikt aan Mila Kedde en Madelief Meijerink voor hun optreden op wedstrijden in 2021, in tweezonder, skiff en als wedstrijdstuurlieden.
  • De Wisselkroes wordt uitgereikt aan het lid dat zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het ‘materiaal’; Gilles Boerlage. Dit jaar werd voor het 50e jaar de wisselkroes uitgereikt. JanJaap de Kroes lichtte toe hoe de prijs aan zijn naam is gekomen en onthulde in het Salon de gedenkplek voor deze prijs.
  • De Coachprijs wordt uitgereikt aan het lid dat zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het coachen; in dit geval 3 leden namelijk; Hans Kluijfhout, Rob Robijn en Rob Bilderbeek
  • De Brokkenboei: wordt zonder toelichting uitgereikt. Dit jaar gaat deze naar Yvonne Wolf en Els Blaauw

De financiën van de vereniging, zo werd door de kascommissie bevestigd, zijn dik in orde en vormen een solide basis voor de vereniging. Penningmeester Hans Hulleman lichtte het financieel verslag verder toe.

De secretaris Irene van Oostrum lichtte het bestuursverslag toe.

Na instemming van de AV zijn Jan Jaap de Kroes en Coraline Vester benoemd tot Leden van Verdienste. Els Blaauw heeft hen in een laudatio toegesproken voor hun beider verdiensten voor de vereniging en heeft hen de oorkondes en insignes uitgereikt.

Vervolgens heeft de vergadering ingestemd met het benoemen van Leen Bouman als erelid. De voorzitter Els Blaauw sprak Leen toe , en bedankte hem met dit laudatio voor zijn voortdurende inzet voor de vereniging. Aan hem werd de oorkonde en insigne voor het erelidmaatschap uitgereikt.

Irene van Oostrum heeft na de termijn van 3 jaar haar bestuursfunctie overgedragen aan Renate Klein Haneveld, onze nieuwe secretaris.

Daarnaast is de algemene vergadering akkoord gegaan met:

  • het financiële jaarverslag 2021
  • heeft de kascommissie het bestuur decharge verleend
  • is Corrie van Wingerde benoemd als nieuw  lid van de kascommissie
  • de jaarverslagen 2021 van het bestuur en de verschillende commissies

Na de vergadering werd ons erelid en  onze nieuwe leden van verdienste gefeliciteerd en toegedronken tijdens de borrel.