Goed nieuws! - update 19 maart!

We hebben toestemming gekregen van de gemeente en de veiligheidsregio om ons Coronaprotocol iets te verruimen, waardoor er weer meer mensen kunnen roeien. Na zo'n lange tijd met strenge beperkingen is dit een enorme opsteker voor de club. De jongeren t/m 26 jaar mochten al veel, maar de ouderen krijgen nu eindelijk ook weer meer mogelijkheden. De wijzigingen gaan 20 maart in, aanstaande vrijdagavond wordt het afschrijfsysteem aangepast.

De belangrijkste wijzigingen:

  • ongestuurde C3x met 3 personen
  • 2x en 2- met 2 personen (familie of niet)
  • vierzonder met 4 personen (familie of niet)
  • gestuurde (C)vier zonder slag met uitzondering van 1e klas boten
  • IJsselscout ook als 2x (familie of niet)
  • ergometers: 3 per vlot

Omdat hierdoor meer mensen op het vlot aanwezig zijn hebben we de tijdsloten wel moeten bijstellen: maximaal 2 boten per kwartier. En let op: buiten de boot blijft de 1.5 meter regel van kracht.

In bijgaand protocol hebben we het e.e.a. in detail beschreven. We doen een dringend beroep op onze leden om dit protocol goed door te nemen en je er precies aan te houden. Dit geldt uiteraard ook voor het reeds langer bestaande schoonmaakprotocol. We hebben echt zelf in de hand of we er een succes van maken. Spreek elkaar er dan ook op aan, zodat we kunnen blijven genieten van deze verruimingen en niet geconfronteerd worden met handhaving.

Als bestuur zijn we enorm blij met deze nieuwe lente, we hopen jullie ook. We wensen iedereen dan ook veel (hernieuwd) roeiplezier!