Update Coronaprotocol 3 februari 2021

Ook in dit nieuwe jaar zijn we nog niet verlost van de Coronabeperkingen. Hoe jammer ook is dat natuurlijk volkomen begrijpelijk. Hopelijk gaan we wel langzaam de goede kant op en kunnen we in de lente en de zomer straks weer wat meer. Als bestuur zitten we bovenop de ontwikkelingen en we houden nauw contact met de KNRB, met de veiligheidsregio en met de gemeente. Met als doel om zodra dat kan ruimte te bieden voor ploegroeien, samen koffiedrinken, een wedstrijdje, een feestje wellicht.

Helaas is het nu nog niet zover en volstaan we met een update van ons protocol, zie bijlagen. Belangrijkste verschil is dat binnen ergometeren niet is toegestaan, ook niet voor de jeugd. We verzoeken alle leden dringend om je aan het protocol te houden. We wensen iedereen sterkte toe en puf om vol te houden, zeker nu het ook nog eens hoogwater is en we niet kunnen evacueren (we willen logischerwijs Amycus niet extra belasten in deze crisis). Maar ergometeren op het vlot mag gelukkig wel.

Wordt vervolgd...