Geen versoepeling Coronaregels; geen verruiming toegestane boten en bemanningen

N.a.v. voorstellen van NOC*NSF en de KNRB hebben wij recent enkele versoepelingen voorgesteld aan onze veiligheidsregio IJsselland. Die versoepelingen hielden in dat behalve wat nu mag, in de vierzonder of gestuurde vieren "met een gat" (slagplek vrij) geroeid zou mogen worden, in de C3x met 3 personen én in de 2x en 2-. Helaas heeft onze veiligheidsregio onze aanvraag afgewezen. Dit betekent dat het regime van 7 november (zie website) van kracht blijft, met als enige verschil dat we nu met 4 personen bij elkaar mogen koffiedrinken, buiten wel te verstaan.

Dit verbod van de veiligheidsregio is natuurlijk erg jammer, zeker in deze periode met de watertemperatuur onder de 10 graden, waardoor er een stuk minder mensen mogen skiffen. Beetje zuur ook wel, want in de regio Noord Oost Gelderland (enkele tientallen meters naar het westen) mag het allemaal nog wel. Tegelijk is het verbod ook begrijpelijk gezien het stijgende aantal Coronagevallen, juist ook in onze regio. Dit moet flink naar beneden voordat we weer meer mogen met zijn allen. Wij hebben als bestuur dus geen andere keus dan dit nu aan jullie te melden en aan jullie te vragen door te bijten. Helaas, het is niet anders.

We willen jullie ook vragen om geduld. Geduld als het gaat om verzoeken om verruiming, uitzonderingen op de regels en verdere creatieve ideeën. Jullie mogen ervan uitgaan dat ook wij als bestuur alles op alles zetten om binnen de mogelijkheden maximaal ruimte te bieden. We vinden het prima als we goede ideeën krijgen (svp via bestuur@daventria.com), maar vragen daarbij dus wel om geduld. We gaan dan ook niet meer op elk ideetje reageren, maar bespreken de voorstellen gebundeld tijdens onze bestuursvergaderingen, die elke maand plaatsvinden. Waar nodig en zinvol zullen wij ook de veiligheidsregio of de gemeente daarbij betrekken.

Hopelijk mogen we rekenen op ieders begrip in deze bizarre tijd. En we roepen onze leden op om ondanks alles een beetje te genieten van wat er wél mogelijk is op het water, op de ergometers en qua koffiedrinken en gezelligheid. We danken iedereen voor dit begrip en hopen graag op betere tijden.

Het bestuur