Kort verslag algemene vergadering najaar 2020

Voor het eerst in de geschiedenis van Daventria heeft de algemene vergadering digitaal plaats gevonden in de aanwezigheid van 46 leden. Het bestuur heeft de vergadering geleid vanuit de salon met Herma van Eijk als moderator om de vragen vanuit de chat door te geven. Hoewel de fysieke aanwezigheid van leden ten zeerste zijn gemist dankt het bestuur de betrokkenheid en constructief meedenken van de leden die deze avond voor de Algemene Vergadering achter het beeldscherm hebben plaatsgevonden.

De penningmeester heeft de begroting voor 2021 toegelicht, de materiaal commissaris het boten- en ergometerplan voor 2021 en de commissaris Roei heeft de Algemene Vergadering meegenomen in de huidige ontwikkelingen en mogelijkheden omtrent het roeiplan. Het bestuur gaat de suggesties van de algemene vergadering meenemen in de verdere ontwikkeling van het structureel coachen binnen Daventria.

De Algemene Vergadering is akkoord gegaan met:

  • De begroting voor 2021
  • De verhoging van de contributie voor 2021
  • De aanschaf en verkoop van de voorgestelde boten in 2021

Middels persoonlijke huisbezoeken vooraf aan de algemene vergadering heeft het bestuur de verenigingsprijzen van 2019 uitgereikt. In onderstaande film kunnen de leden de uitreiking terugkijken.