De Daventria Onderlinge 2020

Corona voor en corona na, alles wordt maar bepaald door Corona…! Zelfs de enige echte roeiwedstrijd, de IJsselregatta Tegenstrooms, moest eraan geloven…! Vanaf mei konden we al wel weer roeien vooral in skiffs en wat later ook in tweeën en vieren, maar een wedstrijd met externen organiseren met 1,5 meter afstand houden leek op het moment dat over het doorgaan moest worden beslist, een brug te ver! En onze verjaardag, 6 september, zou dit jaar daardoor geruisloos, onopgemerkt voorbij kunnen gaan.

Ware het niet dat we met nog net bijtijds bedachten dat als corona het toe zou laten, we op die dag dan wel een gezellige activiteit voor eigen leden konden organiseren. Het eerste idee was een wedstrijd met het karakter van Kruk&Crack op de hank voor alle type boten m.u.v. achten met een gezellige borrel op het parkeerterrein als afsluiting. Dus Marlijn vroeg enthousiast vergunning aan bij de gemeente en kreeg die ook binnen de kortste keren. Er werd ook een uitgebreid coronaprotocol opgesteld voor het verloop van de wedstrijd en die borrel. Maar mede door de reacties die vanuit verschillende hoeken van de vereniging kwamen, waarmee bedenkingen werden geuit over het in de praktijk wel kunnen realiseren van voldoende afstand en of het wel slim was om juist in een tijd dat er weer sprake was van toename van het aantal besmettingen (zij het vooral in het westen), een evenement te organiseren, heeft het bestuur besloten de borrel te schrappen. Gelukkig bleef de wedstrijd over!

Er was precies voldoende tijd om het minimaal aantal vrijwilligers dat je nodig hebt voor toch een echte wedstrijd, bij elkaar te krijgen. Onder leiding van Gilles werden we in korte tijd ingewijd in het gebruik van zijn tijdwaarnemingssysteem. Gilles kon er het bewuste weekend zelf fysiek niet bij zijn, maar zou ons op afstand eventueel wel bij kunnen staan!


(Foto: Bas Boer, Deventer Roeifoto's)

Het is een wedstrijd geworden op het noordelijke deel van de hank over een afstand van ca. 900 meter. Leden konden zich voor twee onderdelen inschrijven met de keuze uit skiff, een twee of een vier. Uiteindelijk schreven 45 mensen zich in voor deelname aan de wedstrijd. In verband met die mogelijkheid tot inschrijving in twee velden en vanwege dubbel bootgebruik moest de wedstrijd in twee blokken worden verroeid.

En toen was het ineens 6 september! Gelukkig prima weer! ’s Ochtends bijtijds met Robert (Duzijn) als Rustig Rollen-man de boeien uitleggen in de hank om de oproei- en wedstrijdbaan van elkaar te scheiden en de start- en finishmarkeringen neer te zetten. Om 12:00 uur (bijna) alle vrijwilligers bij elkaar voor een laatste palaver en eenieder nam haar of zijn plek in langs de hank, op het vlot, op het terras of in de bestuurskamer.
Al ruim vóór 13:00 uur verzamelden zich de eerste wedstrijddeelnemers met fans op de parkeerplaats voor het toegangshek. Twee aan twee werden de deelnemers door Hendrik Jan tot het vlot/botenhuis toegelaten om hun boot in het water te leggen. De rest stond netjes op startnummervolgorde opgesteld op de steiger achter de 1,5 meter lijnen op hun beurt te wachten. Dat verliep echt hartstikke goed!


(Foto: Bas Boer, Deventer Roeifoto's)

Al snel waren alle boten van blok 1 (voornamelijk skiffs en een paar tweeën, in totaal 22 boten) te water en konden zich warm roeien voor de start aan de Stobbenwaardkant van de hank. En vervolgens werden de deelnemers strak op volgorde van startnummer door voorstarter Karly en starter Sjirk in een vloek en een zucht weggeschoten. Menno die in de bestuurskamer zat en telefonisch in contact stond met Sjirk, nam alle starttijden op. En een minuut of wat na de eerste start (want wat is nou helemaal 900 m??!!) zaten Maurice, Henk en Rob op het terras klaar om de finishmomenten/-tijden en de volgorde van de startnummers (bij finishen) vast te leggen.

Moe maar hopelijk tevreden over hun prestatie werden de roeiers door Hendrik Jan ‘vlotjes’ opgevangen en richting botenhuis en vervolgens parkeerplaats gedirigeerd. Het eerste blok verliep dus eigenlijk op rolletjes! Op naar het tweede blok.

Daar bleek dat we iets te ruime tijd tussen de blokken hadden genomen (er waren ook maar 12 boten) of dat de roeiers iets te weinig tijd namen om warm te roeien ;)! In ieder geval hadden de vieren die als laatsten zouden starten in dat blok wat meer tijd nodig om in te stappen en weg te komen, waardoor de eersten in dat blok wat lang stil bleven liggen voor de start en koud werden. Mede daardoor ging blok 2 wat eerder van start dan gepland. En of het nou daardoor kwam of gewoon door een technische storing, maar precies op het moment van de eerste start van dit blok werd Menno uit de starttijdwaarneming gegooid en kon van de eerst gestarte boten de tijd niet digitaal worden vastgelegd. Die starttijden hebben we achteraf op basis van de aangehouden tussenstarttijden (ca. 20 seconden) terug moeten rekenen. Gelukkig was het euvel na de 5e start opgelost. Verder verliep ook blok 2 zonder problemen. Alle deelnemers die klaar waren met hun wedstrijd(en) werden, om de middag een beetje feestelijk af te sluiten (het was onze verjaardag per slot van rekening!), bij de uitgang opgevangen met een flesje (fris)drank en snoepgoed!


(Foto: Bas Boer, Deventer Roeifoto's)

En dan de uitslagen! Daar was toch wel enige discussie over, vooral natuurlijk vanwege het kort uitvallen van de starttijdwaarneming. Maar ook daarbuiten om waren er een paar uitslagen die wat vreemd overkwamen of, laten we zeggen, we niet verwacht hadden. We hebben uitgebreid naar het verloop van de wedstrijd gekeken maar kunnen al met al niet met een betere uitslag komen dan die definitief is gepubliceerd en in de bijlage weergegeven.

Met het verloop van de clubmiddag in het algemeen, maar ook met deze haken en ogen hebben we geconcludeerd dat de eerste Daventria Onderlinge een leuke verenigingsactiviteit is en een goeie tryout is geweest, waar we het een en ander uit geleerd hebben! Het idee is al geopperd om dit vaker door het seizoen heen te gaan organiseren 3x per jaar bv?! Maar dan is er qua organisatie nog wel wat meer voor nodig! Wie meldt zich aan voor de organisatie van de follow up van deze Daventria Onderlinge Competitie? Ook vrijwilligers voor de uitvoering op de (mid)dag zelf zijn welkom, meld je aan !

Deze versie werd in ieder geval mogelijk gemaakt door de vrijwilligers: Henk Bennink, Bouwina Geurts, Rob Lezer, Sjirk Oppewal, Hendrik Jan Peters en Karly Szekeres. Gilles Boerlage heeft ons (onervaren als we zijn) in de tijdwaarneming ingewijd. Van deze Onderlinge is een prachtige fotoreportage gemaakt door Bas Boer, waarvan een paar foto’s in dit stukje zijn opgenomen (meer te zien op Deventer Roeifoto's (Faceboek))

En wie zijn ons?: de vier M’s
Maurice van de Broek, Marlijn Dompeling, Menno Rakhorst en Michaël ten Holder