Corona update 16 oktober

Als bestuur vinden wij de gezondheid van onze leden en familie van groot belang. Tegelijk vinden wij het fijn als iedereen zoveel mogelijk kan blijven roeien. Ook nu de regels zijn aangescherpt. Wij volgen de recentste regels van het Rijk van 13 oktober en hebben die vertaald naar onze vereniging. In bijgaand protocol kunnen jullie precies lezen wat er kan en wat er niet kan. Lees svp dit protocol! We geven ruimte, best veel eigenlijk, maar we zoeken bewust niet de grenzen op, het gaat immers om de gezondheid van ons allemaal. We doen een dringend beroep op onze leden om je aan dit protocol te houden en elkaar erop aan te spreken als dat nodig mocht zijn. We hopen dat iedereen ondanks alle beperkingen toch nog plezier kan beleven op en om het water. Laten we daar blij mee zijn en een beetje blijven genieten. Alvast hartelijk dank!

In nauw overleg met sportbedrijf Deventer is het protocol indoor ook onder de nieuwe maatregelen van 13 oktober nog van kracht. De indoor gaat dus wel door! Je kunt je nog inschrijven.