Corona update 16 augustus 2020

De laatste weken hebben we gewerkt met een soepeler afschrijfregime, om zoveel mogelijk mensen te kunnen laten genieten van het roeien. De praktijk wijst echter uit dat het hierdoor vaak (veel) te druk wordt op en om de vlotten, dit geldt zowel bij het vertrekken als bij het aankomen. Hierdoor is het niet mogelijk om de 1.5 m in acht te nemen. Er komt bij dat we te maken hebben met een tweede Corona golf, ook in onze regio. Het bestuur neemt in deze crisis het zekere voor het onzekere en heeft daarom besloten de versoepeling terug te draaien.

Dit betekent dat voor nieuwe afschrijvingen het oude regime weer van toepassing is: maximaal 2 boten per kwartier. Dit geldt voor alle boten, behalve de 8 (daarin mag niet worden geroeid). Ook privéboten moeten om deze reden nog steeds worden afgeschreven. De wijzigingen zijn inmiddels in Ecaptain doorgevoerd; de jeugdblokken bljven gehandhaafd.

Alle andere regels: handen wassen, botenschoonmaak, gesloten bovenverdieping, buiten het hek wachten tot je ploeg compleet is, alleen terras open etc, blijven van kracht.

We hadden liever anders bericht, maar de omstandigheden dwingen ons om kritisch te blijven op het maximaal aantal roeiers op en om de vlotten. We rekenen daarom graag op ieders begrip.

Het bestuur