Eenvoudiger protocol voor botenschoonmaak Corona

Na enkele weken roeien volgens het protocol zien we dat dat best goed gaat. Hartelijk dank allemaal voor de medewerking! Intussen zijn we zover dat we een paar vereenvoudigingen doorvoeren in het wasprotocol (zie bijlage voor het hele gewijzigde protocol, dat ook op de roei is aangeplakt):

  • de boot niet meer met zeep wassen maar afnemen met alcoholdoekjes
  • de boot na afloop niet meer afspuiten maar afdrogen met de gewone blauwe doekjes (deze daarna uithangen op het rek)
  • de luchtkleppen niet meer dichtlaten maar openzetten

Aanleiding is dat alcohol effectiever is dan zeep en als we geen zeep meer gebruiken hoeven we ook niet meer af te spoelen, tenzij de boot vies is. Afdrogen voeren we weer in omdat er anders enorme kalklagen op de boot ontstaan. De luchtkleppen doen we weer open om het inwendige van de boot te beschermen. Dit kan Coronaveilig als we ze -met gewassen handen- eerst reinigen met alcohol.

Van groot belang blijven 2 dingen: houd altijd 1.5 meter afstand en was altijd je handen!