Kopijstop Bellnote – Daventria in tijden van Corona

Corona zorgt voor ongewone tijden – daar wil de redactie van de Bellnote in het aprilnummer aandacht aan besteden. Dat kan alleen met jullie hulp!

Op het moment dat wij deze oproep doen zit Nederland niet helemaal op slot. Maar Daventria wel. Roeien was eerst onmogelijk door wind en hoge IJsselstanden. Het roeiverbod ging naadloos over in een totale lock down van ons botenhuis. Roeien, ergometeren, elkaar ontmoeten, gebruik van privé-boten – het kan niet meer. Er zijn geen uitzonderingen, Daventria volgt natuurlijk de nationale richtlijnen. Elkaar ontmoeten en samen iets doen zit er even niet in.

Wat betekent dat voor jullie en voor de vereniging? Hoe gaat het trouwens met jullie?
Daarover willen wij jullie bijdragen ontvangen voor de aanstaande Bellnote.

Wij vragen jullie om kopij aan te leveren, uiterlijk op 15 april. Berichtjes, foto’s, tekeningen en artikelen. Natuurlijk ook voor de reguliere rubrieken. Het hoeft immers niet alleen maar over Corona te gaan. Wij ontvangen graag bijdragen over techniek, boten, postzegels, ons verleden, onze ploegen etc etc.

Dan toch weer terug naar de Corona-tijden.

  • Zijn jullie gezond en hoe blijven jullie dat? Hoe zorgen jullie voor een gezond lijf en een gezonde geest? Trainen jullie helemaal niet? Volg je een soloprogramma? Of train je ieder op je eigen plek (afstand houden moet immers) maar wel tegelijk met je ploeg via een Skype-verbinding?
    Hebben jullie voorbeelden, zoals een leuke work-out om anderen mee te inspireren?
  • Hoe gaat het met de vereniging. De voorjaarsvergadering ging niet door, de voorzitter heeft niet kunnen aftreden en blijft nog even aan. Wat zijn verdere gevolgen? Wat betekent Corona voor onze financiële positie? Is het te verwachten dat deze zomer onze leden minder verre vakanties houden, thuis blijven en dus veel kunnen roeien en activiteiten kunnen inhalen in juli en augustus (als het dan tenminste weer mag)?
  • Wat doen de commissies? Bezint de Barcommissie zich in deze rustige tijd op een nieuw assortiment met Coronabier (grapje)? Wordt de IJsselregatta zo’n beetje de eerste echte wedstrijd van het seizoen en mikken wij op een grote toeloop? Hoe maken wij in deze tijden daarvoor reclame? Hoe gaan wij nieuwe leden opleiden in een half seizoen. Krijgen wij, net als de scholen, trainingsvormen aangereikt met You Tube filmpjes? Wat gebeurt er met het Bedrijfsroeien, komen er meer zomer-toertochten? Etc etc.
  • Hoe blijven jullie met elkaar in contact – hoe houd je het verenigingsgevoel in stand?
  • Zijn er mensen die hulp nodig hebben – wat kan de vereniging en wat kunnen leden daarbij doen?
  • Zijn er bijzondere verhalen van leden, die bijvoorbeeld een (vakantie)reis hebben gemaakt in Corona-tijden?

Kom uiterlijk 15 april met teksten en beelden voor de Bellnote en stuur die naar bellnote@daventria.com. Dan gaat de redactie met wat improvisatie een bijzondere editie van de Bellnote in elkaar zetten.
Zo komt Daventria de Coronatijd door!