Clinics 1x en 2- voor 1e klas roeiers

Ook na het behalen van je eerste klas bevoegdheid kun en wil je wellicht je techniek verbeteren. Het komend voorjaar is hiervoor een goede gelegenheid om dit op te pakken. Op 11 april, 9 mei en 13 juni om 14.00 uur is een serie van 3 clinics voor eerste klas roeiers gepland.

Jullie worden 3 x gecoached door Lars Hoeksel. In de nabespreking zul je tips krijgen voor de tussenliggende trainingen. Het doel is het verhogen van het tempo en de bootsnelheid en wellicht de aanzet om een keer aan een wedstrijd mee te doen. De clinics zijn bedoeld voor boordroeiers in de 2- en skiffeurs.

We willen met de deelnemers koppels vormen zodat je elkaar ook bij de tussenliggende trainingen tips kunt geven op basis van de aanwijzingen van Lars. De eventuele afspraken hiervoor kunnen op de eerste dag gemaakt worden. Je kunt ook bij inschrijving al aangeven met wie je een koppel wilt vormen.

Het is de bedoeling dat je, behoudens overmacht, aan alle 3 de clinics meedoet. Voor de incidentele begeleiding door Lars kun je inschrijven op de video sessies die regelmatig gepland zijn. Je kunt je aanmelden via Mijn Daventria.  Er kunnen maximaal 8 skiffeurs/tweetjes meedoen.