Verenigingswerker 2019 & botendoop

Tijdens de nieuwjaarsborrel op 12 januari 2020 is Else Bonnemaijers verkozen tot Verenigingswerker 2019. Else is een betrokken lid van de vereniging. Ze heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor onder andere de inrichting van het Salon, de aanschaf van de Scout en de organisatie van lustrumfeesten. Met haar enthousiasme, haar energie en haar creativiteit heeft ze samen met velen een goed georganiseerd 135 jarig lustrumfeest binnen het aangegeven budget gerealiseerd. De leden kijken er met veel plezier op terug en we hebben er een mooi aandenken aan de muur aan over gehouden.

De nieuwjaarsborrel werd voorafgegaan door het verwelkomen van de Pluck den Dag in onze vloot. De boot wordt 1e klas ingeschaald en is boordgeriggerd.

Ook werd een nieuwe C4 gedoopt door Theo van den Broek en voorgeroeid door een marathonploeg bestaande uit Niels Meijerink, Claudia Kooke, Marlijn Dompeling, Maurice van den Broek en stuurman Aart Oosthoek. Het is een snelle en tegelijk ook lichte Wiersma C4, luisterend naar de naam Kurze Hozen. De boot vervangt de C. Vermeer, die reserve wordt. Meer over de nieuwe C4 in de komende Bellnote. Intussen veel roeiplezier in onze nieuwe aanwinsten!